Predstavnici Srbije od 17. do 21. februara 2020. g. učestvuju na regionalnom skupu o Pariskom sporazumu o klimi (Regional Meeting on Paris Agreement – Setting the Scene) u okviru projekta tehnihčke pomoći MAAE (IAEA) RER2017 Assessing the Role of Low Carbon Energy Technologies for Climate Change Mitigation (Procena uloge niskougljeničnih energetskih tehnologija za ublažavanje klimatskih promena). Poseban je akcenat na socio-ekonomskim cenama tranzicije, koja je nužna za dostizanje ”nulte ravnoteže” u bilansu ugljeničnih jedinjenja u atmosferi do kraja ovog stoleća.

Srbija se ratifikacijom Pariskog sporazuma 2017. godine obavezala da do 2030. godine smanji emisije gasova staklene bašte za 9,8% u odnosu na njihov nivo 1990. godine.

MAAE naglašava dostupnost svoje tehničke pomoći u ovom tranzicionom procesu, koja se može ostvariti preko Nacionalnih oficira za vezu u svakoj zemlji članici.