Izaberite stranicu
18. априла 2019.
Представник Директората на Техничком састанку о напретку у техникама и управљању у припреми и одговору на радиолошке или нуклеарне ванредне ситуације

Технички састанак о напретку у техникама и управљању у припреми и одговору на радиолошке или нуклеарне ванредне ситуације (Тechnical meeting on Advances in Emergency Preparedness and Response Technology and Arrangements) одржан је у Међународној агенцији за атомску енергију (МААЕ), од 8. до 12. априла у Бечу, у Аустрији.

Осим нашег учесника, скупу су присуствовали представници из више од 90 земаља чланица МААЕ, као и представници значајних међународних организација Европске Комисије- EC, Заједничког истраживачког центра Европске Комисије-JRC EC, Организације надлежне за спровођење и надзор споразума о потпуној забрани нуклеарних тестова-CTBTO, Европске полицијске канцеларије-EUROPOL.

Представљени су најчешће коришћени програми за симулацију акцидента и предвиђања тока акцидента и ширења радиоактивности (Argos i Rodos), специфични програми које су развијале земље за своје потребе као и искуства земаља у унапређивању и примени средстава и метода за процену и прогнозу значајних за доношење одлука о примени мера заштите у случају нуклеарног или радиолошког акцидента.

За Србију је овај скуп значајан због разумевања и прихватања релевантних критеријума МААЕ стандарда при развијању и ревизији националних докумената за одговор на акцидент – стратегије одговора на акцидент и плана за одговор на акцидент, као и укључивање у активности нових платформи за комуникацију са међународном заједницом организованом у оквиру МААЕ