Izaberite stranicu
14. марта 2019.
Представник Директорaта на радионици Унапређење мониторинга радиоактивности и процене заштите од зрачења у региону

Представник Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије учесник је радионице, чији је задатак пројектовање будућег регионалног пројекта, који се односи на Унапређење мониторинга радиоактивности и процене заштите од зрачења у региону, коју од 11. до 15. марта у Бечу, организује Међународна агенција за атомску енергију.

У досадашњем раду представници 30 земаља представили су своје националне програме мониторинга радиоактивности , као и потребе које се односе на унапређење њихових програма (регулатива, технички капацитети лабораторија, проценe и хармонизације резултата…)

Циљ овог регионалног пројекта је да путем радионица, експертских мисија и набавком опреме, државе чланице направе своје акционе планове унапређења: програма мониторинга радиоактивности, техничких капацитета лабораторија које спроводе мониторинг и то едукацијом запослених, увођењем нових мерних метода, опреме за узорковање и мерење, развитак QA/QC процедура, као и адекватном анализом података и обавештавања у ситуацијама постојећег и ванредног излагања.“

Планирано је да овај пројекат траје од 2020. до 2024. године.