Izaberite stranicu
5. априла 2019.
Представник Директората на представљању нове RASIMS платформе

Интеррегионална радионица на којој је представљена нова платформа Међународне агенције за атомску енергију која се односи на Информациони менаџмент систем у области радијационе сигурности (Radiation Safety Information Management System – RASIMS 2) одржана је у периоду од 25. до 29. марта, у Бечу.

Представник Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, као и координатори из 16 земаља Европе, Африке и Азије били су у прилици да се на овом скупу упознају са новом платформом уношења података који се односе на радијациону сигурност земаља и то по следећим темама: регулаторна инфраструктура, радијациона сигурност приликом професионалног излагања, приликом излагања у медицини, излагања становништва и животне средине, као и управљање радиоактивним отпадом, образовање и тренинг и транспорт радиоктивних материја.

У плану је да постојећу платформу, почетком 2020. године замени RASIMS 2 платформа.