Izaberite stranicu
15. април 2020.
Шумски пожар у околини Чернобиља – нема опасности од радијације

На основу података објављених на порталу за размену информација о нуклеарним догађајима Међународне агенције за атомску енергију (MAAE) и извештаја званичних институција Украјине надлежних за Зону искључења и саму чернобиљску нуклеарну електрану, нема тврдњи да је због пожара који је горео од 4. априла 2020. године, дошло до повишене радиоактивности у животној средини у широј области око електране, већ да сва мерења дају резултате у оквирима нормалних нивоа.

Ово није први пут да се у околини чернибољске нуклеарне електране догодио шумски пожар. Сличну ситуацију са шумским пожарима украјинске власти су имале и 2017. и 2015. године и ти пожари су успешно угашени без последица по становништво Украјине и других земаља.

Према последњим информацијама, пожар је стављен под контролу. Нивои радиоактивности у животној средини се све време континуирано прате на великом броју мерних тачака како би се на време реаговало спровођењем мера заштите уколико се за њима укаже потреба. Према званичним украјинским подацима, ниво гама зрачења у протеклим данима варирао је у опсегу очекиваних вредности.

Резултати мерења украјинског система за мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у непосредној околини нуклеарне електране и зоне захваћене пожаром, показују да измерене вредности  не прелазе нивое који би захтевали евакуацију и примену других хитних заштитних мера. Резултати мерења цезијума-137 у животној средини у широј околини које су извршиле мобилне лабораторије Државног научног  и техничког центра за нуклеарну и радијациону сигурност Украјине, такође не указују да је дошло до повећања активности овог радионуклида које би захтевало примену заштитних мера.

С обзиром да у тзв. Зони искључења око чернобиљске електране још увек има контаминације, горењем шумског растиња постоји вероватноћа за привремено повећање радиоактивности у том подручју. Код овог пожара измерене су нешто повећане вредности радијације, али оне су биле ниже од референтних вредности за примену хитних мера заштите те није било потребе за спровођењем заштитних мера као што је нпр. евакуација или заклањање.

Детаљи о току ситуације са пожаром доступни су на Web-сатју украјинског Нуклеарног инспектората:

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/en/publish/article/457885

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије саопштава да није забележено повећање јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног фона зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h.

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је регулаторно тело у области радијационе и нуклеарне сигурности. Према Конвенцији о раном обавештавању, у Републици Србији Директорат је надлежан за размену информација са МААЕ и има приступ званичном порталу за размену информација о нуклеарним догађајима. У случају догађаја услед кога  би била угрожена сигурност, Директорат  благовремено обавештава јавност.

Иако ради у режиму који налаже ванредно стање, Директорат свакодневно 24 сата прати ниво радиоактивности и о било каквим променама јавност ће бити благовремено обавештена.