Izaberite stranicu
18. децембар 2023.
Постављене мерне станице у Сомбору, Бачкој Тополи, Оџацима, Кикинди, Новом Кнежевцу и на Палићу

Мерна станица SАRА, која идентификује радиоактивне изотопе у ваздуху  постављена је у Сомбору, док су уређаји MIRA, који мере јачину дозе гама зрачења у ваздуху, инсталирани у Бачкој Тополи, Оџацима, Кикинди, Новом Кнежевцу и на Палићу.

У складу са Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Службени гласник РС, бр. 95/19 и 10/19) Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, између осталог, прати ниво радиоактивности, његове промене, процењује његов утицај на становништво и животну средину и даје упутства о примени одговарајућих мера.

Постојећи систем за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент, у надлежности Директората, успостављен је 2007. године и до сада га је чинила мрежа од девет мерних станица.

Бачка Топола
Оџаци
Кикинда
Нови Кнежевац
Палић
Сомбор