Izaberite stranicu

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије и Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова су 9. децембра 2020. године учествовали у вежби одговора на ситуацију изазвану акцидентом на нуклеарној електрани у Финској. Вежба је одржана у организацији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) и финског регулаторног тела.

Циљеви ове вежбе били су тестирање комуникације МААЕ са надлежним институцијама у државама чланицама, процена опасности и последица акцидента, као и могућности ширења радиоактивности која би утицала на  здравље становништва и животну средину у  нашој земљи, пружање информација о акциденту јавности и надлежним институцијама и координација међу институцијама у држави које су укључене у одговор на нуклеарну или радиолошку ванредну ситуацију.

План вежбе учесницима није био унапред познат, а информације о развоју ситуације су пристизале у реалном времену, како би учесници имали што вернији утисак да се одвија стварни акцидент на нуклеарној електрани.

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије и МУП Сектор за ванредне ситуације успели су и у отежаним условима рада изазваним пандемијом Covid-19 да одговоре на све захтеве ове вежбе и тиме потврде ефикасност националног система за одговор на нуклеарну или радиолошку ванредну ситуацију.