Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova su 9. decembra 2020. godine učestvovali u vežbi odgovora na situaciju izazvanu akcidentom na nuklearnoj elektrani u Finskoj. Vežba je održana u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) i finskog regulatornog tela.

Ciljevi ove vežbe bili su testiranje komunikacije MAAE sa nadležnim institucijama u državama članicama, procena opasnosti i posledica akcidenta, kao i mogućnosti širenja radioaktivnosti koja bi uticala na zdravlje stanovništva i životnu sredinu u našoj zemlji, pružanje informacija o akcidentu javnosti i nadležnim institucijama i koordinacija među institucijama u državi koje su uključene u odgovor na nuklearnu ili radiološku vanrednu situaciju.

Plan vežbe učesnicima nije bio unapred poznat, a informacije o razvoju situacije su pristizale u realnom vremenu, kako bi učesnici imali što verniji utisak da se odvija stvarni akcident na nuklearnoj elektrani.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i MUP Sektor za vanredne situacije uspeli su i u otežanim uslovima rada izazvanim pandemijom Covid-19 da odgovore na sve zahteve ove vežbe i time potvrde efikasnost nacionalnog sistema za odgovor na nuklearnu ili radiološku vanrednu situaciju.