Izaberite stranicu
4. март 2019.
Набавка мерне опреме за будуће инспекторе Директората из фондова МААЕ

Како је одредбама новог закона Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије дат знатно проширен обим надлежности, те сада обухвата и вршење контроле и инспекцијског надзора над спровођењем мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, било је неопходно обезбедити одговарајуће обуке и мерну опрему за будуће инспекторе Директората. На иницијативу националног координатора за везу са Mеђународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) и у сарадњи са Департманом техничке сарадње МААЕ покренута је набавка сетова инспекцијске опреме (лични дозиметри са алармом, ручни спектроскопски детектор зрачења, алфа, бета и гама сонде, дигиталне камере итд.). Процењена укупна вредност обука и опреме износиће 50-80 000 еура, а новчана средства ће се обезбедити из Фонда техничке сарадње МААЕ, кроз национални пројекат Директората SRB/9/006.