Izaberite stranicu
7. октобар 2019.
Конференција Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ/IAEA) о промени климе и улози нуклеарне енергетике

Од 7. до 11. октобра у Бечу се одржава се конференција МААЕ о промени климе и улози нуклеарне енергетике (https://www.iaea.org/atoms4climate). На програму је преко 20 предавача и излагача из земаља чланица и међународних организација.

Промена климе је један од најважнијих проблема са којима се свет данас сусреће. Нуклеарна енергетика може заначајно да допринесе смањењу испуштања гасова стаклене баште у атмосферу, а да истовремено одговори увећању потражње за енергијом све настањеније планете, као и одрживом развоју. Она има значајан потенцијал у обезбеђењу електричне енергије, даљинског грејања и топлотне енергије за индустријске процесе, практично без испуштања било каквих гасова стаклене баште. У овом смислу нарочита пажња је посвећена смањењу стварања гасова стаклене баште на сваком ступњу нуклеарног горивног циклуса.

Конференција се фокусира на тренутна, развојна и иновативна решења. Дискусије се одвијају о свим актуленим научним и техничким аспектима могућности нуклеарне енергетике да допринесе циљевима дефинисаним Париским споразумом 2018. године, као и Циљевима Одрживог Развоја (ЦОР/SDG) Уједињених нација, пре свега ЦОР 7 (Обезбедити приступ приуштљивој, поузданој, одрживој и савременој енергији за све) и ЦОР 13 (Хитно деловање у борби са променом климе и последицама).

Посебна тема је перцепција заинтересованих страна у не-нуклеарном сектору и јавности о улози нуклеарне енергетике у ублажавању промена климе и рад на тој комуникацији.

За Републику Србију је значајно да буде у току са напретком струке, праксе и ставова на овом пољу развоја у свету, како због окружења које је орјентисано на развој и побољшања нуклеарне енергетике, тако и због одржавања сопствених потенцијала и услова за информисано и аргументовано одлучивање.