Izaberite stranicu
12. јул 2023.
Институту за онкологију и радиологију Србије стигла је опрема која ће унапредити радионуклидне терапије

Институт за онкологију и радиологију Србије (Институт), у Београду, кроз пројекат који се реализује преко Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), добио је опрему у вредности од око 82 милиона динара. Пројекат има за циљ унапређење радионуклидне терапије и дијагностике, као и унапређење напредних радиотерапијских третмана, попут транскутане зрачне терапије и брахитерапије.

Директорат, у оквиру својих надлежности, координира сарадњу са МААЕ на националном нивоу и фокална је тачка за програмирање, имплементацију, мониторинг и евалуацију Програма техничке помоћи и сарадње МААЕ у Републици Србији.

SPECT/CT апарат, који је стигао у Институт током 2022. године, има за циљ унапређење радионуклидне терапије и има изузетно широку примену и у онколошкој дијагностици. Употреба SPECT/CT-а може допринети бољој диференцијацији малигних, у односу на бенигне лезије, као и диференцијацији туморских промена у односу на нормалне анатомске структуре.

Осим SPECT/CT апарата, Институт је добио и RT-PCR систем (енгл. RT-PCR-from Applied Biosystems QuantStudio 5), који је стигао прошле седмице и који ће бити инсталиран 12. јула, а користиће се у дијагностици, за предвиђање ефеката радионуклидне терапије у реалном времену, код пацијената оболелих од рака.

Такође, путем истог пројекта очекује се да стигне и софтвер за тзв. Комет тест (енгл. Comet Assay Software # 4260-000-CS) који ће се у Институту користити у следеће сврхе: за стандардни Комет тест при терапијском излагању јонизујућем зрачењу и испитивање међуиндивидуалне варијације у одговорима нормалног ткива на терапију.

Имајући у виду садашње потребе пацијената, нажалост очекивани раст малигних обољења и све захтевнији технолошки ниво у спровођењу дијагностике и радионуклидне терапије, ова опрема је од виталног значаја за онколошке пацијенте у Републици Србији јер омогућава адекватнију и правовремену дијагностику, праћење и стратификацију ризика након спроведене радионуклидне терапије као и бољи терапијски менаџмент.