Izaberite stranicu
27. априла 2022.
Извештај Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије о нивоу радиоактивности у животној средини

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У априлу није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Према извештајима Међународне агенције за атомску енергију, у 4 украјинске нуклеарне електране оперативно је 7 од укупно 15 реактора и то 2 реактора у НЕ Запорожје која је под контролом руских снага, 2 реактора у НЕ Ровно, 1 реактор у НЕ Хмељнитски и 2 реактора у НЕ Јужна Украјина. Остали реактори су угашени ради редовног одржавања.

Локација угашене НЕ Чернобиљ је под регулаторном контролом украјинског регулаторног тела и у току су интензивне активности да се уз помоћ међународне заједнице у координацији Међународне агенције за атомску енергију обнове редовне активности на овој локацији.

Директорат наставља са праћењем стања радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности у Украјини. Имајући у виду да је ситуација стабилна, Директорат ће убудуће извештаје достављати уколико дође до промена које су од значаја за радијациону сигурност у нашој земљи.


На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протеклих седам дана од 21. до 27. марта 2022. године, није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Према извештајима Међународне агенције за атомску енергију, у 4 украјинске нуклеарне електране оперативно је 8 од укупно 15 реактора и то 2 реактора у НЕ Запорожје која је под контролом руских снага, 3 реактора у НЕ Ровно, 1 реактор у НЕ Хмељнитски и 2 реактора у НЕ Јужна Украјина. Остали реактори су угашени ради редовног одржавања.

На локацији угашене НЕ Чернобиљ и даље није обновљен систем за аутоматски мониторинг радиоактивности. Последња смена особља НЕ Чернобиљ била је 21. марта.

Локација истраживачког реактора у Харкову је у неколико наврата била мета гранатирања, али за сада нема индикација да је дошло до оштећења  реактора нити до испуштања радиоактивних материја у животну средину. Реактор је у подкритичном стању, а количина радиоактивних материјала у реактору ниска.

Директорат наставља са праћењем стања радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности у Украјини. Имајући у виду да је ситуација стабилна, Директорат ће убудуће извештаје достављати уколико дође до промена које су од значаја за радијациону сигурност у нашој земљи.


Извештај за 20. март 2022. године

Међународна агенција за атомску енергију нема објава које би указале на неправилности у раду нуклеарних електрана као и подкритичног система „Неутронски извор“ у Украјини. Нуклеарна електрана у Запорожју и нуклеарна електрана у Чернобиљу успоставиле су стабилан систем напајања електричном енергијом.

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

На захтев Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, од почетка ратних дејстава у Украјини програм мерења радиоактивности  аеросола на територији Србије врши се појачаним интензитетом.

На основу до сада достављених извештаја Института за нуклеарне науке „Винча“ за период од 1. до 14. марта 2022. године у узорцима аеросола из приземног слоја атмосфере активности радионуклида 131I, 134 Cs и 137Cs  и других произведених радионуклида били су испод границе детекције што указује да није било ванредних догађаја са последицама које могу утицати на живот и здравље становништва и животну средину у нашој земљи.

Директорат наставља са праћењем стања радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности у Украјини. Имајући у виду да је ситуација стабилна, уколико дође до промена које су од значаја за радијациону сигурност у нашој земљи, јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 19. март 2022. године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Ситуација у нуклеарним постројењима у Украјини је стабилна и непромењена у односу на претходни извештај.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 18. март 2022. године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Ситуација у нуклеарним постројењима у Украјини је непромењена у односу на претходни извештај. Није било нових објава Украјинског регулаторног тела на порталу за размену информација Међународне агенције за атомску енергију.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 17. март 2022. године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Ситуација у нуклеарним електранама у Украјини је непромењена у односу на претходни извештај.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 16. март 2022. године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Украјинско регулаторно тело је обавестило Међународну агенцију за атомску енергију (МААЕ) да је чернобиљска електрана поново повезана на електричну мрежу чиме је обезбеђено снабдевање објеката и складишта ислуженог горива електричном енергијом.

У НЕ Запорожје, у току јучерашњег дана извршено је контролисано детонирање неексплодираних експлозивних пројектила, без угрожавања сигурности рада реактора. Ситуација у осталим нуклеарним електранама у Украјини је непромењена у односу на претходни извештај.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 15. март 2022. године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Украјинско регулаторно тело је обавестило Међународну агенцију за атомску енергију (МААЕ) да је чернобиљска електрана поново повезана на електричну мрежу чиме је обезбеђено снабдевање објеката и складишта ислуженог горива електричном енергијом.

У НЕ Запорожје, у току јучерашњег дана извршено је контролисано детонирање неексплодираних експлозивних пројектила, без угрожавања сигурности рада реактора. Ситуација у осталим нуклеарним електранама у Украјини је непромењена у односу на претходни извештај.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 14. март 2022. године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења  у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Украјинско регулаторно тело је обавестило Међународну агенцију за атомску енергију (МААЕ) да је у току јучерашњег дана поправљен претходно оштећен далековод и процес поновног повезивања чернобиљске електране на електричну мрежу је започет. Ситуација у НЕ Запорожје као и у осталим нуклеарним електранама у Украјини је непромењена у односу на претходни извештај.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 13. март 2022. године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења  у складу су са варијацијама природног нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Украјина је данас обавестила Међународну агенцију за атомску енергију (МААЕ) да су украјински тимови успели да поправе далековод неопходан за снабдевање електричном енергијом нуклеарне електране у Чернобиљу. Електрана наставља да ради на помоћним дизел агрегатима и биће поново прикључена на украјинску електричну мрежу данас у току преподнева.

Ситуација у НЕ Запорожје као и у осталим нуклеарним електранама у Украјини је непромењена у односу на претходни извештај.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 12. март 2022. године

У протеклa 24 сата вредности дозе гама зрачења на територији Републике Србије, Европе укључујући и територију Украјине крећу се у уобичајеним нивоима.

У редовном извештају који Државни нуклеарни регулаторни инспекторат Украјине доставио 12. марта Међународној агенцији за атомску енергију (МААЕ), украјински регулатор је саопштио да се ситуација са напајањем електричном енергијом НЕ Запорожје није променила последњих дана. Локација има четири далековода високог напона (750 kV) плус још један у стању приправности. Два од четири су оштећена. Оператер је обавестио МААЕ да се потребе за електричном енергијом ван локације нуклеарне електране могу обезбедити једним доступним далеководом. Дизел генератори су такође функционални и спремни да обезбеде резервно напајање.

Руска Федерација је званично обавестила МААЕ да управљање и рад нуклеарних електрана Запорожје и Чернобиљ врши украјинско оперативно особље. Консултативну помоћ им пружа група од неколико руских стручњака. У оквиру пружања техничке подршке утврђују се приоритетне потребе постројења за сигуран рад. Врши се рестаурација напајања електране у Чернобиљу и система физичке заштите НЕ Запорожје.

Што се тиче ситуације у нуклеарној електрани у Чернобиљу, украјински регулатор је рекао да се напори на поправци оштећених далековода настављају, али су спољне испоруке електричне енергије и даље прекинуте од 9. марта. Дизел генератори настављају да обезбеђују резервно напајање за системе релевантне за сигурност, укључујући складишта истрошеног горива, а додатне испоруке горива стигле су 11. марта.

Што се тиче статуса оперативних нуклеарних електрана у Украјини, Државни нуклеарни регулаторни инспекторат Украјине је навео да је осам од 15 реактора у земљи у функцији. Системи за праћење нису забележели промене у нивоу радиоактивности.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештенa.


Извештај за 11. март 2022.године

У протеклa 24 сата вредности дозе гама зрачења на територији  Републике Србије, Европе укључујући и територију Украјине крећу се у уобичајеним нивоима.

На основу информација које је Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ)  добила од Државног нуклеарног регулаторног инспектората Украјине нема промена у статусу нуклеарних постројења у Украјини у односу на претходне објаве. Обезбеђено је снабдевање горивом дизел генератора у НЕ Чернобиљ као и смена особља у НЕ Запорожје.

Системи за праћење зрачења нису забележели промене у нивоу радиоактивности.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештенa.


Извештај за 10. март 2022.године

У протеклa 24 сата вредности дозе гама зрачења на територији  Републике Србије, Европе укључујући и територију Украјине крећу се у уобичајеним нивоима.

Како се наводи у објави Међународне агенције за атомску енергију од 09. марта 2022. године покренути помоћни дизел агрегати обезбеђују несметано напајање сигурносних система у нуклеарној електрани у Чернобиљу. Међународна агенција за атомску енергију и украјинско регулаторно тело су сагласни да прекид напајања на локацији НЕ Чернобиљ неће имати критичан утицај на основне сигурносне функције нуклеарне лектране и складишта истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада на локацији. Нема пријаве да је на локацији нуклеарне електране у Чернобиљу забележен повишени ниво радиоактивности.

Међународна агенција за атомску енергију нема објава које би указале на неправилности у раду нуклеарних електрана у Украјини. Мерне станице нису детектовале повишене нивое радиоактивности у њиховој околини.


Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештене.

Извештај за 9. март 2022.године

У протеклих 24 сата вредности дозе гама зрачења на територији  Републике Србије, Европе укључујући и територију Украјине крећу се у уобичајеним нивоима.

Украјинско регулаторно тело обавестило је 9. марта 2022. године око 13:00 часова по украјинском времену (12:00 по нашем) Међународну агенцију за атомску енергију да је дошло до прекида напајања на далеководу преко кога се напаја НЕ Чернобиљ и друга постројења у зони искључења. Покренути су помоћни дизел агрегати како би се обезбедило несметано напајање сигурносних система у електрани.

Како се наводи у извештају Међународне агенције за атомску енергију прекид напајања на локацији НЕ Чернобиљ неће имати критичан утицај на основне сигурносне функције НЕ Чернобиљ и складишта истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада на локацији.

Међународна агенција за атомску енергију нема објава које би указале на неправилности у раду нуклеарних електрана у Украјини. Мерне станице нису детектовале повишене нивое радиоактивности у њиховој околини.

Директорат наставља да прати развој ситуације и у случају било каквих промена јавност ће бити благовремено обавештена.


Извештај за 8. март 2022.године

На основу последњих информација Међународне агенције за атомску енергију нуклеарне електране у Украјини  раде у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад.

Мерне станице нису детектовале повишене нивое радиоактивности у њиховој околини.

 У протеклих 24 сата вредности дозе гама зрачења на територији  Републике Србије, Европе укључујући и територију Украјине крећу се у уобичајним нивоима.


Извештај за 7. март 2022.године

На територији Републике Србије вредности дозе гама зрачења у складу су са варијацијама природног  нивоа зрачења.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Међународна агенција за атомску енергију нема објава које би указале на неправилности у раду нуклеарних електрана у Украјини. Мерне станице нису детектовале повишене нивое радиоактивности у њиховој околини.


Извештај за 6. март 2022.године

На територији Републике Србије није забележено повећање јачине дозе гама зрачења у ваздуху. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења.

Вредности дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине крећу се у уобичајним нивоима.

Како се наводи у извештају Државног нуклеарног регулаторног инспектората Украјине Међународној агенцији за атомску енергију ситуација на локацији нуклеарних електрана у Чернобиљу и Запорожју су непромењене. Активности се спроводе уз поштовање процедура за сигуран рад. Није забележен повишени ниво радиоактивности.

Остале нуклеарне електране у Украјини (Хмељницки, Ривне и Јужно-украјинска) раде нормално у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад.

Дана 6. марта 2022. године Државни нуклеарни регулаторни инспекторат Украјине пријавио је  да је зграда Националног истраживачког центра „Харковски институт за физику и технологију” у Харкову оштећена.. Запослени у истраживачком  центру нису пријавили повишен ниво радиоактивности у објекту и околини.


Извештај за 5. март 2022.године

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h (0,10 до 0,15 µSv/h).

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Државни нуклеарни регулаторни инспекторат Украјине је 5-ог марта послао Међународној агенцији за атомску енергију преглед стања на важнијим нуклеарним постројењима у Украјини. Ситуација на локацији нуклеарне електране у Чернобиљу је непромењена, све активности се одвијају уз поштовање процедура за сигуран рад. На нуклеарној електрани Запорожје нема промена. Аутоматски систем за праћење нивоа зрачења ради у редовном режиму и до сада није забележен повишени ниво радиоактивности. Остале нуклеарне електране у Украјини (Хмељницки, Ривне и Јужно-украјинска) раде нормално у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад. Нуклеарно постројење „Неутронски извор“ и истраживачки реактор Института за нуклеарна истраживања су под контролом. Радиоактивни извори који се налазе у „Регионалном онколошком центру“ који је оштећен гранатом су пребачени у режим складиштења и адекватно обезбеђени.


Извештај за 4. март 2022.године

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h (0,10 до 0,15 µSv/h). 

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Ситуација на нуклеарној електрани у Запорожју је непромењена. Блокови нуклеарне електране у Запорожју раде у редукованом режиму. Запослени настављају са радом на својим радним местима у складу са захтевима и процедурама за сигуран рад. На локацији нуклеарне електране није забележен повишен ниво радиоактивности.

На основу последњих информација остале нуклеарне електране у Украјини раде у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад.


Извештај за 3. и 4. март 2022.године

Државни нуклеарни регулаторни инспекторат Украјине обавестио је Међународну агенцију за атомску енергију да је на локацији нуклеарне електране „Запорожје“ у раним јутарњим часовима дана 04. марта 2022. године дошло до оружаних сукоба у којима је оштећен део опреме. Оштећена опрема није од виталног значаја за сигурност рада нуклеарне електране и особље електране преузима мере за санирање оштећења.

На локацији нуклеарне електране у Запорожју није забележен повишени ниво радиоактивности.

На основу последњих информација остале нуклеарне електране у Украјини раде у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад.

 У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h (0,10 до 0,15 µSv/h).

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.


Извештај за 2. март 2022. године

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h (0,10 до 0,15 µSv/h).

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Према извештају Државног нуклеарног регулаторног инспектората Украјине, нуклеарне електране раде у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад и нивои радиоактивности су у оквирима прописаних нивоа.   


Извештај за 1. март 2022. године

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h (0,10 до 0,15 µSv/h).

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Према извештају Државног нуклеарног регулаторног инспектората Украјине, нуклеарне електране раде у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад и нивои радиоактивности су у оквирима прописаних нивоа.   

Ситуација на нуклеарној електрани у Чернобиљу је непромењена. Постројења за управљање нуклеарним и радиоактивним отпадом у зони искључења раде у нормалном режиму. Како се наводи, нису детектовани повишени нивои радиоактивности на локацији зоне искључења нуклеарне електране у Чернобиљу.

Према извештају Државног нуклеарног регулаторног инспектората Украјине, складишта радиоактивног отпада државног предузећа „Радон“ су под контролом. Нивои радиоактивности су у оквирима прописаних вредности.


Извештај за 28. фебруар 2022. године

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h (0,10 до 0,15 µSv/h).

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Према извештају Државног нуклеарног регулаторног инспектората Украјине, нуклеарне електране раде у оквиру својих оперативних граница и услова за сигуран рад и нивои радиоактивности су у оквирима прописаних нивоа.   


Извештај за 27. фебруар 2022. године

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h.

У протекла 24 сата није забележено повећање јачине дозе гама зрачења на територији Европе, укључујући и територију Украјине.

Према подацима украјинског нуклеарног регулаторног тела од 27. фебруара, у Кијеву је погођено складиште радиоактивног отпада кијевског огранка државног специјализованог предузећа „Радон“.

Касније у току дана прегледом је установљено да нема видљивих оштећења складишта и да није дошло до испуштања радиоактивних материја у животну средину. Аутоматски систем за мониторинг радиоактивности у овом предузећу је поново у функцији.