Izaberite stranicu

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је у периоду од 14. до 16. јуна 2021. године био домаћин Иницијалног техничког састанка у оквиру реализацијемеђународног пројекта „Подршка регулаторном телу Србије и локалитету Винча“(енгл.INSC ProjectSupport to Serbian Regulatory Authority and the Vinca site“, CRIS number: 2017/040-360), финансираног из фондова и уз подршку Европске комисије.

Иницијални састанак, који се заправо састојао од серије тематских техничких састанака, организован је у координацији са представницима компаније ENCO Consulting, из Беча, као лидера конзорцијума који је путем тендерске процедуре организоване и спроведене од стране Европске комисије (ЕК), добио посао на реализацији, са представницима Директората, ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ и Института за нуклеарне науке „Винча“, као крајњим корисницима овог пројекта.

На церемонији отварања овог тродневног састанка, који је имао за циљ разраду пројектних активности и дискусију о свим питањима од значаја за успешну реализацију пројекта, као и посету објектима на локалитету Винча који су предмет пројекта, о пројекту и значају самог пројекта за Републику Србију говорили су: Александар Јовић, помоћник министра за међународну сарадњу, испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Слађан Велинов, директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Далибор Арбутина, в.д. директора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“, и др Мирјана Раденковић, виши научни сарадник, испред  Института за нуклеарне науке „Винча“, као и Бојан Томић, представник конзорцијума који спроводи Пројекат и Жислен Паскал, програм менаџер, ЕУ политике – ЕК, испред Европске комисије.

Пројекат, чија је фаза имплементације овим састанком и званично отпочела, у наредне три године спроводиће три институције Републике Србије: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ и Институт за нуклеарне науке „Винча“. Специфични циљ овог пројекта јесте јачање капацитета Србије у областима нуклеарне и радијационе сигурности и сигурног управљања радиоактивним отпадом, а исходи пројекта су: постизање даље транспозиције правних тековина Европске уније у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности у национално законодавство Србије; допринос даљем развоју нуклеарног регулаторног тела, кроз пружање помоћи у регулисању заштите од зрачења, нуклеарној сигурности и управљању радиоактивним отпадом; и обезбеђивање помоћи при декомисији одређених објеката на локацији Винча. Циљеви пројекта биће остварени реализацијом пет пројектних задатака: „Израда плана декомисије базена за течни радиоактивни отпад на локацији Винча“ и „Кондиционирање отворених извора радијума ускладиштених у затвореном „радијумском бункеру“; „Регистар изложености зрачењу професионално изложених лица“ и „Преглед нацрта правилника“; и „Уклањање и сигурно складиштење нуклеарних материјала из Лабораторије за материјале у Институту за нуклеарне науке „Винча“.