Izaberite stranicu

Међународна агенција за атомску енергију из Беча (МААЕ) организује онлајн Округли сто на тему примене нуклеарних технологија за контролу загађења пластиком (NUclear TEChnology for Controlling Plastic Pollution – NUTEC Plastics), који се одржава 7. октобра 2021. године у периоду од 10.00 до 13.00 часова.

NUTEC Plastics иницијатива се организује у циљу пружања помоћи земљама чланицама у интегрисању нуклеарних и из њих изведених техника у одговору на изазове које пред човечанство поставља загађење пластичним отпадом. Ова иницијатива се надовезује на координисане  истраживачке пројекте и пројекте техничке сарадње МААЕ који се односе на рециклирање пластике коришћењем радијационих технологија и на надзор микропластике у мору техникама праћења помоћу изотопа. Тиме се Међународнa агенцијa за атомску енергију поставља у један од значајних светских проблема – проблем загађења пластиком.

Иницијатива NUTEC Plastics се заснива на најновијим техничким, научним и економским сазнањима о ланцу вредности пластике и преласку на циркуларну економију. Иницијатива настоји да укључи и прошири дијалог са земљама чланицама, партнерима, индустријом и цивилним друштвом. Њом се омогућава визија решења које МААЕ нуди како би се боље управљало пластичним отпадом. Спровођење појединачних активности ће се осигурати кроз већ успостављење модалитете МААЕ као што су пројекти техничке сарадње, координисане истраживачке активности и програмске активности.

Међународнa агенцијa за атомску енергију је специјализована агенција за питања коришћења нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе, а Република Србија је једна од њених земаља чланица. Целокупна сарадња са МААЕ у Републици Србији се успешно одвија уз координацију Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије – изјавио је директор Директората Слађан Велинов и позвао све заинтересоване да се пријева на овај округли сто који организује MAAE.

Линк за регистрацију: https://www.surveymonkey.com/r/NUTEC-PLASTICS-TCEU, а више информација о догађају можете добити на мејл: info@srbatom.gov.rs.

Брошуру о скупу можете погледати овде.

Оквирну агенду можете погледати овде.