Međunarodna agencija za atomsku energiju iz Beča (MAAE) organizuje onlajn Okrugli sto na temu primene nuklearnih tehnologija za kontrolu zagađenja plastikom (NUclear TEChnology for Controlling Plastic Pollution – NUTEC Plastics), koji se održava 7. oktobra 2021. godine u periodu od 10.00 do 13.00 časova.

NUTEC Plastics inicijativa se organizuje u cilju pružanja pomoći zemljama članicama u integrisanju nuklearnih i iz njih izvedenih tehnika u odgovoru na izazove koje pred čovečanstvo postavlja zagađenje plastičnim otpadom. Ova inicijativa se nadovezuje na koordinisane  istraživačke projekte i projekte tehničke saradnje MAAE koji se odnose na recikliranje plastike korišćenjem radijacionih tehnologija i na nadzor mikroplastike u moru tehnikama praćenja pomoću izotopa. Time se Međunarodna agencija za atomsku energiju postavlja u jedan od značajnih svetskih problema – problem zagađenja plastikom.

Inicijativa NUTEC Plastics se zasniva na najnovijim tehničkim, naučnim i ekonomskim saznanjima o lancu vrednosti plastike i prelasku na cirkularnu ekonomiju. Inicijativa nastoji da uključi i proširi dijalog sa zemljama članicama, partnerima, industrijom i civilnim društvom. Njom se omogućava vizija rešenja koje MAAE nudi kako bi se bolje upravljalo plastičnim otpadom. Sprovođenje pojedinačnih aktivnosti će se osigurati kroz već uspostavljenje modalitete MAAE kao što su projekti tehničke saradnje, koordinisane istraživačke aktivnosti i programske aktivnosti.

Međunarodna agencija za atomsku energiju je specijalizovana agencija za pitanja korišćenja nuklearne energije u miroljubive svrhe, a Republika Srbija je jedna od njenih zemalja članica. Celokupna saradnja sa MAAE u Republici Srbiji se uspešno odvija uz koordinaciju Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije – izjavio je direktor Direktorata Slađan Velinov i pozvao sve zainteresovane da se prijeva na ovaj okrugli sto koji organizuje MAAE.

Link za registraciju: https://www.surveymonkey.com/r/NUTEC-PLASTICS-TCEU, a više informacija o događaju možete dobiti na mejl: info@srbatom.gov.rs.

Brošuru o skupu možete pogledati ovde.

Okvirnu agendu možete pogledati ovde.