Izaberite stranicu

На основу чл. 22. тачка 3), 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174 и 176. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 10/19), Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност је израдио Нацрт Правилника о управљању радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом.

Директорат позива све заинтересоване да учествују у јавној расправи. Текст нацрта налази се овде.

Образложене предлоге за измену или допуну текста у писаном облику послати на е-маил javna.rasprava@srbatom.gov.rs најкасније до 28-ог априла 2021. године.

Јавна расправа је, на захтев корисника, продужена до 12-ог маја 2021. године.