Izaberite stranicu

Током дана у комуникацији са Међународном агенцијом за атомску енергију Шведска, Естонија, Пољска, Грузија, Украјина, Албанија, Немачка и Таџикистан потврдиле су да се на територији њихових земаља није десио акцидент у коме је дошло до ослобађања рутенијума и цезијума у ваздух. Ове државе, осим Грузије која нема техничких могућности, потврдиле су да су у току мерења радиоактивности у ваздуху и да ће резултати бити саопштени Међународној агенцији за атомску енергију.

Поводом вести да су у ваздуху у северном делу Европе измерени вештачки радионуклиди рутенијум и цезијум, огласило се француско регулаторно тело које је саопштило да њихов систем мерних станица није детектовао повишене дозе гама зрачења у ваздуху. Мерења на узорцима ваздуха су у току.

29.06.2020. Регулаторно тело Турске огласило се саопштењем да систем мерних станица на њиховој територији није детектовао повишене дозе гама зрачења у ваздуху. О резултатима мерења радиоактивности у ваздуху  регулаторно тело ће известити Међународну агенцију за атомску енергију.

29.06.2020. Мерне станице у Бугарској нису детектовале повишене нивое зрачења.  У узорцима ваздуха у протеклим недељама није детектовано присуство рутенијума- 103, цезијума -134 и цезијума -137, саопштило је бугарско регулаторно тело. Мерења су и даље у току и о свим резултатима биће обавештена Међународна агенција за атомску енергију.

29.06.2020. Република Словенија је потврдила да систем мерних станица на њиховој територији није детектовао повишене дозе гама зрачења у ваздуху. Мерења радиоактивности ваздуха су у току.

29.06.2020. У Чешкој Републици нису измерени изотопи рутенијума-103, цезијума-134 и цезијума 137 у ваздуху у предходним недељама, саопштило је чешко регулаторно тело.

29.06.2020.  Регулаторно тело Холандије саопштило је Међународној агенцији за атомску енергију да редовна мерења радиоактивности ваздуха које спроводи Национални институт за јавно здравље и животну средину  у Холандији нису у протеклим недељама указала на присуство вештачких радионуклида у ваздуху.

29.06.2020. Мерне станице у  Белгији нису детектовале повишене нивое зрачења. Тренутно се врше мерења узорака аеросола за период од 15. до 22. јуна 2020. године. Званични резултати мерења биће доступни Међународна агенција за атомску енергију

29.06.2020.  Аустрија је потврдила да на њеној терииторији у предходном периоду није детектован повишен ниво зрачења у ваздуху. Лабораторије су ангажоване на мерењима радиоактивности ваздуха. 

29.06.2020. Регулаторно тело Финске потврдило је Међународној агенцији за атомску енергију да су на локацији у Хелсинкију у периоду 16.-17.јун 2020. године измерене активности вештачких радионуклида рутенијума-103, цезијума 134, цезијума 137 и кобалта-60. Такође на локацији Котка у периоду од 15. до 22. јуна осим ових радионуклида детектовани су цирконијум-95, ниобијум-95 и церијум- 144. Све измерене активности на обе локације су изузетно ниске.Регулаторно тело Финске, нема  информацију којом би објаснило порекло ових  радионуклида  у ваздудху на наведеним локацијама.

29.06.2020. Национална мрежа мерних станица која прати ниво зрачења у Румунији, није детектовала повећану дозу гама зрачења у ваздуху. У досадашњим резултатима мерења радиоактивности у аеросолу није детектовано присуство вештачких радионуклида.

 29.06.2020. Босна и Херцеговина је послала обавештење Међународној агенцији за атомску енергију да на  њиховој територији  није било догађаја који се могу повезати са  детектцијом рутенијума-103, цезијума- 134 и цезијума -137 у ваздуху.

29.06.2020. Мерне станице у  Латвији нису детектовале повишене нивое  гама зрачења у ваздуху. Латвија негира да се на њеној територији десио догађај који би могао да буде разлог испуштања вештачких радионуклида у ваздух.

29.06.2020. Није било промене  у предходном периоду у вредностима дозе гама зрачења у Грчкој. У току су мерење узорака ваздуха прикупљених од свих шест лабораторија националне мреже. Грчко регuлаторно тело резултате мерења доставиће Међународној агенцији за атомску енергију.

29.06.2020.  Мерне станице у  Луксембургу нису детектовале повишене нивое  гама зрачења у ваздуху. У току су анализе мерења радиоактивности ваздуха за предходни период.

29.06.2020. Мерне станице у Уједињеним Арапским Емиратима нису детектовале повишене нивое гама зрачења у ваздуху.Ова земља не располаже капацитетима за мерење радиоактивности у аеросолу.

29.06.2020. У току су мерења узорака аеросола у Литванији. Сви резултати доставиће се Међународној агенцији за атомску енергију.У Литванији није пријављен ни један догађај који би се повезао са ослобађањем вештачких радионуклида у ваздух.

29.06.2020. У Норвешкој нису измерени повишени нивои гама зрачења у ваздуху. У измереним узорцима ваздуха нису детектовани вештачки радионуклиди.

30.06.2020. Регулаторно тело Исланда обавестило је Међународну агенцију за атомску енергију да на мерној станици у Рејкјавику нису измерени вештачки радионуклиди рутенијум-103 и цезијум -134 и цезијум -137 у протеклој недељи.

30.06.2020. У оквииру редовних мерења радиоактивности аеросола у Шпанији у протеклом периоду нису детектовани вештачки радионуклиди рутенијум-103 и цезијум-134 и цезијум-137. Мерне станице на територији Шпаније нису детектовале повишене нивое зрачења. Шпанија наставља са континуираним праћењем радиоактивности и о свим резултатима благовремено ће обавестити Међународну агенцију за атомску енергију.

30.06.2020. Систем мерних станица у Великој Британији није детектовао прошле недеље повишене дозе гама зрачења у ваздуху. Мерења аеросола за предходни период су у току.

30.06.2020.  У периоду од 22. до 29. јуна 2020. године мерне станице у Мароку, као и резултати мерења радиоактивности у филтерима указују да:

-Није било повишене дозе гама зрачења у ваздуху,-          – Нису детектовани вештачки радионуклиди.

30.06.2020. Систем за праћење дозе гама зрачења у ваздуху Агенције за заштиту животне средине Сједињених Америчких Држава није детектовао повишене дозе гама зрачења. Детаљније анализе радиоактивности аеросола су у току.

30.06.2020. Кипар је потврдио да мерне станице у предходном периоду нису детектовале повишен ниво зрачења у ваздуху. Анализа филтера узорака са локације у Никозији за јуни је у току. О свим резултаима Међународна агенција за атомску енергију биће обавештена.

30.06.2020. Након извршених лабораторијских анализа узорака аеросола, Бугарска је потврдила да у ваздуху нису детектовани рутенијум и цезијум.

30.06.2020. У Кувајту у преотеклих неколико недеља нису детектовани цезијум и рутенијум у узорцима ваздуха.

30.06.2020.  Мрежа аутоматских мерних станица Северне македоније није регистровала повећање дозе гама зрачења у ваздуху. Резултати лабораторијских анализа потврђују да у ваздуху нема изотопа рутенијума и цезијума.

30.06.2020. У Хрватској и Словачкој нису детектовани рутенијум и цезијум у ваздуху. У овим државама такође није било акцидената са испуштањем радиоактивних материја.

30.06.2020.  Хрватска, Словачка, Швајцарска, Мађарска, Данска, Русија, Италија и Катар нису детектовали присуство изотопа рутенијума и цезијума. Ове државе потврђују да код њих није било догађаја који би могли да се доведу у везу са испуштањем цезијума и рутенијума у атмосферу.

01.07.2020.  Резултати мерења радиоактивности у узорцима животне средине у Јапану у предходној недељи нису показали присуство рутенијума и цезијума. Мерне станице у овој земљи нису  детектовале повишене нивое дозе гама зрачења.