Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Održana ConvEx-1a vežba u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost je 14. oktobra 2020. godine učestvovao u planiranoj godišnjoj vežbi Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE). Cilj ove vežbe je provera prvog nivoa komunikacije MAAE sa nadležnim institucijama u državama članicama.

Budućnost atoma: Veštačka inteligencija (VI) u primeni nuklearne energije

Na marginama 64. MAAE Generalne konferencije, 23. septembra 2020. godine, je održan prvi virtualni sastanak na kome se diskutovalo o upotrebi veštačke inteligencije u oblastima primene nuklearne energije na kome je predstavljeno kako pristupi zasnovani na veštačkoj inteligenciji u nuklearnoj nauci mogu da doprinesu ljudskom zdravlju, upravljanju vodenim resursima i istraživanjima u oblasti nuklearne fuzije. S obzirom da je bio otvoren za javnost, ovaj događaj je okupio više od 300 učesnika iz 43 zemlje i pokrenuo globalni dijalog o mogućnostima primene veštačke inteligencije u nuklearnoj nauci i posledicama koje proizilaze iz nje, što uključuje i etiku i transparentnost.
VI se odnosi na skup tehnologija u kojima se kombinuju numerički podaci, procesni algoritmi i stalno rastući kapaciteti kompjutera kako bi se razvili sistemi praćenja složenih problema nalik onima u ljudskoj logici i razumu. VI tehnologijama mogu da se analiziraju velike količine podataka kako bi „naučile“ da završe složen zadatak, što je tehnika koja se naziva mašinsko učenje.

Održan sastanak nacionalnih koordinatora za vezu sa MAAE regiona Evrope

Virtuelni sastanak nacionalnih koordinatora za vezu sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE) regiona Evrope, održan je juče u Beču.
U uvodnom obraćanju, Dhacu Jang, zamenik generalnog direktora MAAE i direktor Departmana tehničke saradnje, predstavio je novu direktorku Sektora za Evropu Departmana tehničke saradnje (TCEU) MAAE, Evu Kala, koja je na ovo mesto stupila pre nepunih mesec dana. Podsetivši da posledice pandemije koja je pogodila savremeni svet, nadilaze zdravstvo, gospodin Jang je naglasio da nuklearne nauke i tehnologije moraju biti orijentisane ka održivom razvoju. On je istakao da je od 120 zemalja članica, kojima je MAAE uputila pomoć u nabavci opreme za testiranje na COVID-19 virus, 23 zemlje bilo iz regiona Evrope.

Medalja ,, Za međunarodnu saradnju u nuklearnoj oblasti” državne atomske korporacije ROSATOM dodeljena gospodinu Zoranu Drače

U okviru 64. Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), 23. septembra 2020. godine, održana je proslava 20-godišnjice međunarodnog projekta za inovacije nuklearni reaktori i gorivni ciklusi (INPRO- International Project for development of innovative reactors and fuel cycles) MAAE . Tom prilikom, odlukom generalnog direktora državne atomske korporacije ROSATOM „za značajan lični doprinos razvoju međunarodnog projekta INPRO, kao i za aktivno promovisanje nuklearnih tehnologija na međunarodnom nivou“, gospodin Zoran Drače je zajedno sa još dvojicom kolega, iz Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, dobio medalju kao prvi Šef odeljenja INPRO, odnosno priznanje od ROSATOMA za međunarodnu promociju nuklearnih tehnologija.

Izjava delegacije Republike Srbije na 64. Generalnoj konferenciji MAAE

Delegacija Republike Srbije danas se obratila na 64. Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE).
U ime Republike Srbije, zamenik šefa delegacije Milan Gojković čestitao je na izboru za predsednika 64. Generalne konferencije i pozdravio kandidaturu Republike Gvineje i Nezavisne Države Samoe za članstvo u Agenciji.
Zamenik šefa delegacije Milan Gojković je izrazio zahvalnost za neophodnu pomoć koju je Srbija, usled izbijanja i rapidnog širenja COVID-19 virusa, dobila od Agencije. On je naglasio da je donacija MAAE Srbiji, u iznosu od 227.286,400 evra u vidu opreme za 3 specijalizovane COVID-19 RT-PCR jedinice, značajno unapredila naše kapacitete u brzom otkrivanju prenosioca infekcije.

Preporuka za dostavljanje zahteva i pošte Direktoratu

Preporuka je da se sva dokumentacija i pošta namenjena Direktoratu dostavlja elektronskom poštom na adresu: info@srbatom.gov.rs

Zahtevi za odobrenja šalju se na adresu: licence@srbatom.gov.rs

alternativno, putem Pošte, na adresu Direktorata: Masarikova 5, sprat 15, 11 000 Beograd.

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Sistem pravovremene najave radiološkog akcidenta

 

Obaveštenje: Redukovan je sistem pravovremene najave radiološkog akcideta

 

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Sektor Inspekcije

Pozovite: 011 3061 739

inspekcija@srbatom.gov.rs

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova