Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Tema nedelje: Kako 5G mreža zrači i da li je opasna po zdravlje ljudi?

Širom sveta kruže razne informacije i dezinformacije o novoj 5G mobilnoj mreži i njenom uticaju na zdravlje ljudi.
Mreže mobilnih telefona i drugi izvori bežične telekomunikacije emituju elektromagnetne talase/energiju (EME) niskog nivoa na frekvencijama radio-talasa (RF), pa tako i nova generacija mreže mobilnih telefona koja se naziva „5G“.

Tema nedelje: Sledeće nuklearne elektrane biće male, elegantije i sigurnije

Istraživači Državnog univerziteta Oregon u saradnji sa kompanijom Nuskejl (NuScale) konstruisali su prototip nuklearnog minireaktora koji će potencijalno označiti novo poglavlje u proizvodnji struje u nuklearnim elektranama najpre u SAD, a potom i širom sveta.

Tema nedelje: Više od kikirikija – nuklearna tehnologija udvostručuje prihode poljoprivrednika i poveća izvoz

Sudanski poljoprivrednici u sušnim oblastima sada imaju sortu kikirikija koja je otporna na sušu, što će poboljšati proizvodnju i povećati izvoz. Nova sorta pokazala je do 27% veći prinos, a treba joj manje vode i ima potencijal da udvostruči prihode poljoprivrednika.
Ova sorta kikirikija razvijena je primenom nuklearnih/radijacionih tehnika uz podršku MAAE (Međunarodna agencija za atomsku energiju), u saradnji s Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAО – Food and Agriculture Organization ).

Tema nedelje: Drugom pošiljkom nisko obogaćenog uranijuma kompletirana banka ovog materijala

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) primila je danas drugu i poslednju pošiljku nisko obogaćenog uranijuma (NOU) u namenski izgrađen objekat u Kazahstanu. Ova banka NOU služi kao rezerva, u vlasništvu MAAE, za isporuku u slučaju da snabdevanje ovim materijalom u izuzetnim okolnostima zakaže u nekoj od zemalja članica MAAE. Količina NOU u banci odgovara količini dovoljnoj da snabdeva energijom veliki grad u toku tri godine.

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Sistem pravovremene najave radiološkog akcidenta

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Dodatni protokol

Osnovne informacije o Dodatnom protokolu MAAE

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova