Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Tokom trajanja vanrednog stanja, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije (SRBATOM) bio je posebno aktivan. Najveći direktan doprinos borbi protiv pandemije virusa COVID-19 Direktorat je dao istrajnom inicijativom svog rukovodstva da se dobije pomoć u vidu donacije kompletne opreme za domaće COVID-centre. Već do sada je ostvarena donacija u vrednosti preko 140.000 EUR.

Ova donacija će biti značajno pojačanje resursa u Srbiji za borbu protiv trenutne pandemije, kao što je u svojoj zahvalnici SRBATOM-u potvrdilo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Još u martu rukovodstvo SRBATOM-a iniciralo je zahtev za donaciju kompletne opreme za RT-PCR testiranje na COVID-19 od Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE). Nakon pozitivnog prihvatanja inicijative, Direktorat je 8. aprila proširio molbu na još jedan ovakav komplet. Prva isporuka, u vrednosti od preko 60.000 EUR, stigla je u Srbiju i biće instalirana u Institutu ”Torlak”. Sledeća isporuka, vrednosti oko 84.000 EUR, stiže u Naučni institut za veterinarstvo ”Novi Sad”.

TEMA NEDELJE – NOVI MATERIJAL KONAČNO ULAZI U ČUVENI NUKLEARNI KODEKS

Prvi put posle 30 godina, visokotemperaturske nuklearne elektrane dobijaju novu vrstu materijala.

Naučnici koji rade u Nacionalnoj laboratoriji u Ajdahu, SAD, najavili su odobrenje za usvajanje novog visokotemperaturskog metala posle 12 godina istraživanja i ulaganja Odeljenja za energetiku u iznosu od 15 miliona dolara. Legura 617, kombinacija nikla, hroma, kobalta i molibdena, tolerantna je i robusna na temperaturama većim od 930 stepeni Celzijusa. Naučnici kažu da to znači da bi se mogla koristiti u postojećim nuklearnim postrojenjima visoke temperature, kao i najsavremenijim postrojenjima poput reaktora sa tečnim solima.

Tema: Zračenje, čestice i SRBATOM

Tekst preuzet od portala – Telegraf.rs

Na svojoj koži osetili smo katastrofe rata, biblijskih poplava, nisu nam strani ni zemljotresi, a po prvi put za 100 godina susreli smo se sa biološkom pretnjom koja je paralisala Srbiju. Sve to iznova je otvaralo pitanja o tome koliko smo spremni za katastorfe kakve nismo ni sanjali da mogu da nas zadese. Da li bismo bili spremni za nuklearni akcident?

Ova opasnost već je dobro izučena i, bez panike, zaista je najmanje očekivana. No, ne treba zaboraviti da naše komšije nižu nuklearne elektrane blizu granica sa Srbijom, a dve najveće mirnodopske katastrofe koje pamtimo zbile su se u svega tri decenije – Černobil i Fukušima.

Kažemo “pamtimo”, jer – u svetu je bilo i mnogo gorih stvari šezdesetih godina o kojima se nije mngogo govorilo – proble nuklearnih bombi od kojih su se radioaktivne čestice širile u atmosferu i, naravno, padale na zemlju.

O nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti u Srbiji brine se SRBATOM, tačnije, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Naši reporteri razgovarali su sa direktorom Slađanom Velinovim i njegovim savetnikom dr Bojanom Radakom.

MAAE potvrdila – nije bilo rizika od požara u zoni Černobilja

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) zvanično je objavila da nedavni požari koji su se desili u Zoni isključenja u okolini černobiljske nuklearne elektrane nisu doveli do značajnog povećanja radioaktivnosti u neposrednoj i široj okolini, kao i da izmerene vrednosti nisu predstavljale rizik po zdravlje stanovništva.

Na osnovu redovnih izveštaja ukrajinskih institucija, tokom eskalacije požara, postrojenja za upravljanje nuklearnim i radioaktivnim otpadom u zoni isključenja bila su bezbedna. Ni u jednom trenutku nije bilo potrebe za evakuacijom radnika ili preduzimanjem dodatnih zaštitnih mera.

Rezultati merenja ukrajinskog sistema za merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u neposrednoj okolini nuklearne elektrane i zone zahvaćene požarom, pokazali su da izmerene vrednosti nisu prešle nivoe koje bi zahtevale primenu hitnih zaštitnih mera. Stanje se rutinski svakodnevno i stalno prati, s obzirom da postoji dobro umrežen sistem stanica za merenje ambijentalnog zračenja, uz redovno izveštavanje prema međunarodnom sistemu za razmenu informacija o nuklearnim događajima (USIE).

Tekst u celini možete preuzeti na sledećem линку

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) saopštava da nije zabeleženo povećanje jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog fona zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h.

Šumski požar u okolini Černobilja – nema opasnosti od radijacije

Na osnovu podataka objavljenih na portalu za razmenu informacija o nuklearnim događajima Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) i izveštaja zvaničnih institucija Ukrajine nadležnih za Zonu isključenja i samu černobiljsku nuklearnu elektranu, nema tvrdnji da je zbog požara koji je goreo od 4. aprila 2020. godine, došlo do povišene radioaktivnosti u životnoj sredini u široj oblasti oko elektrane, već da sva merenja daju rezultate u okvirima normalnih nivoa.

Ovo nije prvi put da se u okolini černiboljske nuklearne elektrane dogodio šumski požar. Sličnu situaciju sa šumskim požarima ukrajinske vlasti su imale i 2017. i 2015. godine i ti požari su uspešno ugašeni bez posledica po stanovništvo Ukrajine i drugih zemalja.

Prema poslednjim informacijama, požar je stavljen pod kontrolu. Nivoi radioaktivnosti u životnoj sredini se sve vreme kontinuirano prate na velikom broju mernih tačaka kako bi se na vreme reagovalo sprovođenjem mera zaštite ukoliko se za njima ukaže potreba. Prema zvaničnim ukrajinskim podacima, nivo gama zračenja u proteklim danima varirao je u opsegu očekivanih vrednosti.

Rezultati merenja ukrajinskog sistema za merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u neposrednoj okolini nuklearne elektrane i zone zahvaćene požarom, pokazuju da izmerene vrednosti ne prelaze nivoe koji bi zahtevali evakuaciju i primenu drugih hitnih zaštitnih mera. Rezultati merenja cezijuma-137 u životnoj sredini u široj okolini koje su izvršile mobilne laboratorije Državnog naučnog i tehničkog centra za nuklearnu i radijacionu sigurnost Ukrajine, takođe ne ukazuju da je došlo do povećanja aktivnosti ovog radionuklida koje bi zahtevalo primenu zaštitnih mera.

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Sistem pravovremene najave radiološkog akcidenta

 

Obaveštenje: Redukovan je sistem pravovremene najave radiološkog akcideta

 

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Sektor Inspekcije

Pozovite: 011 3061 739

inspekcija@srbatom.gov.rs

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova