Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Direktor SRBATOM-a na Trećem koordinacionom sastanku u vezi Obuka

Direktor Direktorata učestvuje na Trećem koordinacionom sastanku u vezi Obuka koje se sprovode u okviru Instrumenta saradnje u oblasti nuklearne sigurnosti koji finansira Generalni direktorat Evropske komisije za međunarodnu saradnju i razvoj

Studenti Master studija Elektrotehničkog fakulteta u poseti Direktoratu

Studenti Master studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu bili su 5.12.2019. godine u poseti Direktoratu.

Novi Generalni Direktor MAAE stupio na dužnost

Na vanrednom zasedanju Generalne konferencije MAAE 2.12.2019. godine Rafael Marijano Grosi (Rafael Mariano Grossi) imenovan je za novog generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE).

SRBATOM na seminaru Srpskog lekarskog društva

Direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije Slađan Velinov bio je specijalni gost Nacionalnog seminara prve kategorije „Radioterapija tumora glave i vrata i stereotaksičnar adioterapija lokalizacija izvan CNS-a“, koji je održan od 30.11.-2.12.na Kopaoniku

Prezentacija nove verzije Nacrta Pravilnika o kategorizaciji radijacionih delatnosti

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je nakon razmatranja svih pristiglih komentara i sugestija u okviru javne rasprave održane u periodu 11 jun – 12 jul 2019. godine sačinio novu verziju Nacrta Pravilnika o kategorizaciji radijacionih delatnosti

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Sistem pravovremene najave radiološkog akcidenta

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Dodatni protokol

Osnovne informacije o Dodatnom protokolu MAAE

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova