Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Direktor Direktorata u poseti austrijskom JRODOS centru

Direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, Slađan Velinov je u okviru projekta Evropske komisije „EP&R in the Western Balkans Region“, posetio austrijsko regulatorno telo za radijacionu i nuklearnu sigurnost, u Beču. Ovom prilikom, direktor Velinov se upoznao sa radom i organizacijom austrijskog regulatornog tela, kao i sa organizacijom i radom JRODOS centra, operativne jedinice za podršku u nuklearnoj vanrednoj situaciji u sklopu regulatornog tela.

Zasedanje 65. Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču

Delegacija Republike Srbije učestvovaće na 65. redovnom zasedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), u periodu od 20. do 24. septembra ove godine. Primenjujući austrijske propise, u vezi sa zdravstvenim i sigurnosnim merama, usled pandemije Covid-19 i ove godine, Konferencija će biti oganizovana u izmenjenoj formi, sa ograničenim brojem učesnika.

Veterinarski specijalistički institut „Niš“ dobiće opremu i materijale za brzu detekciju virusa COVID-19

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) odobrila je zahtev Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao tehničkog koordinatora sa MAAE, da se Veterinarskom specijalističkom institutu „Niš“ obezbedi oprema za brzu detekciju SARS – CoV-2 virusa.

Predstavljanje JRODOS – programa za podršku pri donošenju odluka u vanrednoj situaciji izazvanoj nuklearnim akcidentom

Danas je u Beogradu, u okviru projekta Evropske komisije „EP&R in the Western Balkans Region“, počela dvodnevna radionica na kojoj će donosiocima odluka koji imaju ulogu u upravljanju vanrednom situacijom izazvanom nuklearnim akcidentom, biti predstavljena uloga i značaj programa JRODOS.

Početak implementacije projekta „Podrška regulatornom telu Srbije i lokalitetu Vinča“

Današnjim sastankom u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, zvanično je počela implementacija međunarodnog projekta „Podrška regulatornom telu Srbije i lokalitetu Vinča“. Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj jačanje kapaciteta Srbije u oblastima nuklearne i radijacione sigurnosti i sigurnog upravljanja radioaktivnim otpadom, a sprovodiće ga tri institucije Republike Srbije: Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije“ i Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Preporuka za dostavljanje zahteva i pošte Direktoratu

Imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju u Republici Srbiji, u cilju preduzimanja mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID–19 kao činjenicu aktuelnog preselenja Direktorata iz prostorija Palate Beograd u narednom periodu, molimo Vas da svu dokumentaciju neophodnu za dobijanje rešenja za obavljanje radijacione delatnosti i korišćenje izvora zračenja dostavljate elektronskim putem na adresu info@srbatom.gov.rs  

Zahtevi za odobrenja šalju se na adresu licence@srbatom.gov.rs

alternativno, putem Pošte, na adresu Direktorata: Terazije 41a, sprat 4, 11000 Beograd.

Novi brojevi kontakt telefona

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obaveštava građane da je uvedena nova telefonska linija za kontakt.

Broj na koji nas možete kontaktirati je 011 455 0 500

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Систем правовремене најаве радиолошког акцидента

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Сектор Инспекције

Pozovite: 011 455 0 508

inspekcija@srbatom.gov.rs

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova