Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Veštačka radioaktivnost u vazduhu na severu Evrope

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je 27.06.2020. godine dobio obaveštenje od Međunarodne agencije za atomsku energiju da su merne stanice u Švedskoj detektovale prisustvo veštačkih radionuklida rutenijuma-103, cezijuma-134 i cezijuma-137 u vazduhu. Švedski nadležni organi su potvrdili ovu informaciju, a objavljivanje vrednosti izmerenih koncentracija u Švedskoj se očekuje u ponedeljak.

Estonija je međunarodnoj zajednici prosledila podatke sa svoje merne stanice koji su potvrdili prisustvo veštačke radioaktivnosti u vazduhu u veoma niskim koncentracijama.

Automatske merne stanice u Srbiji i u Evropi nisu zabeležile porast doze gama zračenja u vazduhu

MAAE pokreće inicijativu za sprečavanje budućih pandemija

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) Rafael Mariano Grosi pokrenuo je inicijativu za jačanje globalne spremnosti za buduće pandemije poput KOVID-19. Projekt, nazvan ZODIAC, temelji se na iskustvu MAAE u pružanju pomoći zemljama u korišćenju nuklearnih i izvedenih tehnika za brzo otkrivanje patogena koji izazivaju prekogranične bolesti životinja, uključujući i one koji se šire na ljude. Ove zoonotske bolesti svake godine ubiju oko 2,7 miliona ljudi.

Projekat ZODIAC uspostaviće globalnu mrežu za pomoć nacionalnim laboratorijama u monitoringu, nadzoru, ranom otkrivanju i kontroli životinjskih i zoonotskih bolesti poput KOVID-19, ebole, ptičjeg gripa i Zika-virusa. Cilj je da se svet bolje pripremi za buduće epidemije. „Države članice će imati pristup opremi, tehnološkim paketima, ekspertizi, uputstvima i obuci. Donosioci odluka će dobiti ažurne informacije prilagođene korisnicima koje će im omogućiti da brzo deluju “, rekao je Grosi na sastanku Odbora guvernera MAAE.

I treća donacija za naše Kovid-centre je na putu

Rukovodstvo SRBATOM-a je još u martu 2020.g. pokrenulo inicijativu, i upornim zalaganjem kod Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) dobilo za Republiku Srbju pomoć u vidu donacije kompletne opreme za domaće KOVID-centre. Do sada je realizovana donacija u vrednosti preko 140.000 EUR, u vidu opreme za KOVID-centre za testiranje u Institutu ”Torlak” u Beogradu i za Naučni institut za veterinarstvo ”Novi Sad”.

Treća donacija, čija je isporuka upravo započela biće dodatak na ukupnu vrednost, tako da će vrednost donacije premašiti 200.000 EUR. Ova isporuka takođe obuhvata celokupnu opremu za KOVID-centar za testiranje organizovan u okviru Veterinarskog specijalističkog instituta ”Kraljevo”.

Ministarstvo zdravlja je svojom zahvalnicom Direktoratu već ranije potvrdilo – ova donacija je značajno pojačanje resursa u Srbiji za borbu protiv pandemije.

Analiza rada na radijacionoj sigurnosti u toku pandemije

SRBATOM je kao naše državno regulatorno telo učestvovalo u prvoj analizi koju je sprovela Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) o efektima aktuelne pandemije na regulatorni rad u oblasti radijacione sigurnosti u zemljama članicama, kao i o reagovanju regulatornih tela zemalja članica na tu situaciju. Drugi cilj analize je bio sagledavanje potreba zemalja članica u situaciji pandemije i efekat na sigurnosne standarde MAAE. Treći cilj je bio sakupiti korisne praktične odgovore na situaciju i lekcije koje su iz nje naučene, za eventualnu sličnu situaciju u budućnosti.

Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Inspektori iz sedišta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču prilikom inspekcijskih poseta prikupljaju uzorke koji sadrže čestice prašine u nuklearnim postrojenjima i na drugim lokacijama, koristeći postupak poznat kao uzorkovanje životne sredine. Ovi uzorci, koji se uzimaju uzpomoć specijalnih pamučnih uzorkivača, omogućavaju analizu tragova nuklearnih materijala koji mogu otkriti informacije o trenutnim i prošlim aktivnostima u nuklearnom postrojenju. U tu svrhu koriste se uređaji najnovije tehnologije, kao i specijalne kamere i detektori radioaktivnosti, na licu mesta. Uzori se zatim šalju u posebne labratorije u međunarodnoj atomskoj agenciji MAAE, koje su opremljene preciznim skenerima koji detektuju najsitnije radioaktivne čestice sa materijala za uzorkovanje. Na ovaj način se kontroliše da li se države članice pridržavaju svog zakonskog opredeljenja da ne preusmeravaju nuklearni materijal iz mirnodopskih aktivnosti u druge tokove i da ne sprovode neprijavljene nuklearne aktivnosti.

Preporuka za dostavljanje zahteva i pošte Direktoratu

Preporuka je da se sva dokumentacija i pošta namenjena Direktoratu dostavlja elektronskom poštom na adresu: info@srbatom.gov.rs

Zahtevi za odobrenja šalju se na adresu: licence@srbatom.gov.rs

alternativno, putem Pošte, na adresu Direktorata: Masarikova 5, sprat 15, 11 000 Beograd.

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Sistem pravovremene najave radiološkog akcidenta

 

Obaveštenje: Redukovan je sistem pravovremene najave radiološkog akcideta

 

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Sektor Inspekcije

Pozovite: 011 3061 739

inspekcija@srbatom.gov.rs

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova