Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Važno obaveštenje

Podsećamo sve nosioce ovlašćenja i licenci izdatih po odredbama prethodnog zakona, tj. izdatih pre 09.12.2018. godine da navedena ovlašćenja i licence, u skladu sa odredbama čl. 245. i 246. stav 1. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti („Službeni glasnik RS”, br. 95/18 i 10/19), PRESTAJU DA VAŽE sa 1. januarom 2022. godine. Radi toga je neophodno da svi zainteresovani blagovremeno podnesu novi zahtev sa propisanom dokumentacijom za izdavanje ovlašćenja, odnosno odobrenja.

Gradonačelnik Subotice i ambasador Austrije podržali projekat „Zelena Srbija“

Gradonačelnik Subotice i ambasador Austrije podržali projekat „Zelena Srbija“

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) u saradnji sa kompanijom Color Media Communications, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine realizovao je projekat “Zelena Srbija” u Subotici. Partneri ovogodišnjeg projekta su Javno preduzeće Vojvodinašume, OTP banka Srbije, kompanije Lidl i Telenor.

Strategija upravljanja situacijama postojećeg izlaganja PLAC III

Strategija upravljanja situacijama postojećeg izlaganja PLAC III

U novembru i decembru 2021. godine u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je održana ekspertska misija u okviru projekta Pravna podrška pregovorima (PLAK III) – Pregled nacrta strategije upravljanjasituacijama postojećeg izlaganja (Review of a Draft of Existing Exposure SituationManagement Strategy)kojom se uspostavlja okvir za upravljanje situacijama postojećeg izlaganja u Republici Srbiji u skladu sa odredbama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti i zahtevima članova 100. i 101. Direktive Saveta 2013/59/Euratom. Uprkos činjenici da ne postoji mnogo strategija ove vrste, strategija teži da bude u skladu sa zahtevima Direktive Saveta 2013/59/Euratom, dostupnom literaturom iz navedene oblasti i međunarodnim preporukama i standardima. Strategija će dodatno doprineti daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti.

Potpisan novi EURDEP sporazum sa Evropskom komisijom

Potpisan novi EURDEP sporazum sa Evropskom komisijom

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obnovio je sa Evropskom komisijom, sporazum o slanju podataka u Evropsku platformu za razmenu radioloških podataka (European Radiological Data Exchange Platform – EURDEP).

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Систем правовремене најаве радиолошког акцидента

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Сектор Инспекције

Pozovite: 011 455 0 508

inspekcija@srbatom.gov.rs

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova

Preporuka za dostavljanje zahteva i pošte Direktoratu

Imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju u Republici Srbiji, u cilju preduzimanja mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID–19 kao činjenicu aktuelnog preselenja Direktorata iz prostorija Palate Beograd u narednom periodu, molimo Vas da svu dokumentaciju neophodnu za dobijanje rešenja za obavljanje radijacione delatnosti i korišćenje izvora zračenja dostavljate elektronskim putem na adresu info@srbatom.gov.rs  

Zahtevi za odobrenja šalju se na adresu licence@srbatom.gov.rs

alternativno, putem Pošte, na adresu Direktorata: Terazije 41a, sprat 4, 11000 Beograd.

Novi brojevi kontakt telefona

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obaveštava građane da je uvedena nova telefonska linija za kontakt.

Broj na koji nas možete kontaktirati je 011 455 0 500