Izaberite stranicu

Београд, 16.3.2021.Директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (СРБАТОМ) Слађан Велинов учествовао је на уводној сесији серије европских регионалних скупова за транспортну сигурност за нуклеарне и друге радиоактивне материјале, које заједнички организују Национална комисија за контролу нуклеарних активности Румуније, Министарство енергетике Сједињених Држава и Национална администрација за нуклеарну безбедност.

Велинов је у свом обраћању на отварању скупа навео да свако руковање радиоактивним материјалом и затвореним извором зрачења, па тако и транспорт, са собом носи одређени степен ризика да дође до ванредног догађаја који може довести до повећаног излагања и ширења контаминације.

„Овакви догађаји могу имати и безбедносни карактер те је из тог разлога безбедност транспорта препозната као важан аспект свеобухватног система контроле делатности, посебно узимајући у обзир да овакви догађаји могу довести и до ширења страха и несигурности међу становништвом. Такође, треба имати у виду позицију нашег региона и његов значај за несметан проток робе и сировина, константно ширење путне мреже, подизање нивоа робне размене и повећање броја учесника у саобраћају као и све већу потребу за транспортом радиоактивних материјала и радиоактивних извора, безбедност транспорта постаје све битнија обавеза“, навео је Велинов.

Усвајањем нових законских решења крајем 2018. године, Република Србија је дала додатни значај питању безбедности радиоактивних и нуклеарних материјала и са њима повезаних делатности и постројења. На овај начин отворен је пут за даље јачање система безбедности чему Директорат као и друге институције укључене у овај систем теже.

„Под другим институцијама првенствено мислим на Министарство унутрашњих послова као примарну институцију система безбедности, али и на сва правна лица која организују и врше транспорт. Подизањем нивоа безбедносне културе свих учесника у транспорту кроз континуирану едукацију подиже се њихова свест и обезбеђује правилно разумевање ове тематике. У овим напорима, Директорат посебну захвалност дугује Међународној агенцији за атомску енергију која је кроз своје механизме помоћи обезбедила значајан број обука у овој области“, закључио је Велинов.

Догађај је био организован као виртуелни и састојаће се од 12 двомесечних сесија које ће трајати од 16. марта до 28. септембра 2021. године. Свака сесија се фокусира на питања која су кључна за сигурност нуклеарних и радиоактивних материјала у транспорту.