Izaberite stranicu

У оквиру пројекта GENESIS (Boosting excellence of UNSPMF NPG in neutrino physics research), који је одобрен за финансирање од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором, сарадници са Катедре за нуклеарну физику Департмана за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, на челу са проф. др Наташом Тодоровић, руководиоцем овог пројекта, званично су постали чланови DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) колаборације. DUNE тренутно чини преко 1000 истраживача из више од 30 земаља (преко 190 институција), а као прва истраживачка група из Србије укључени су сарадници са Катедре за нуклеарну физику – проф. др Наташа Тодоровић, редовни професор, проф. др Јована Николов, ванредни професор и др Никола Јованчевић, доцент, као и четири студента докторских студија нуклеарне физике. У тиму се налази и др Лидија Живковић, научни саветник са Института за физику у Београду.

др Никола Јованчевић

DUNE је водећи међународни експеримент за проучавање неутрина, најзаступљенијх честица материје у свемиру, а носилац пројекта је америчка лабораторија за физику елементарних честица Фермилабу Илиноису. DUNE се састоји од два неутринска детектора, смештена под земљом на растојању од 1300 км. Ови детектори ц́е омогућити научницима да боље разумеју физику неутрина и њихову улогу у настанку свемира, као и механизме распада протона. Два прототипа ових детектора налазе се у истраживачком центру Церн. DUNE настоји да реши велике мистерије: порекло материје, уједињење сила које делују у природи и формирање црних рупа. Очекује се да ће добивени резултати по значају бити једнаки са откриц́ем Хигсове честице на великом хадронском сударачу у Церну.

Чланство у Колаборацији омогућиће сарадницима са Природно-математичког факултета у Новом Саду оспособљавање стручњака који ц́е се бавити истраживањима физике неутрина и имати значајну улогу у експерименту DUNE током наредних 20 година.

Чланови Катедре за нуклеарну физику већ имају остварену међународну сарадњу са низом еминентних научних центара из нуклеарне физике: Церн у Женеви, Обједињеним институтом за нуклеарна истраживања у Дубни (Русија), истраживачким центром JRC (Joint Research Centre) у Белгији, Argon националном лабораторијом у Чикагу, универзитетима у Француској, Италији, Великој Британији, Сједнињеним Америчким Државама, као и научним институтима у Немачкој, Мађарској и Хрватској.

Сарадници са Катедре за нуклеарну физику су учесници међународних пројеката, аутори великог броја радова у врхунским научним часописима, између осталих и у престижном часопису Натуре, у којем су као први аутори са ПМФ своје радове објавили проф. др Јована Николов и доц. др Никола Јованчевић. Проф. др Наташа Тодоровић и проф. др Јована Николов су ауторке поглавља у Европском атласу природне радиоактивности, поглавља у међународној монографији “Handbook of Radioactivity Analysis, као и уреднице по позиву међународне монографије “Radionuclides: Properties, Behavior and Potential Health Effects” посвећене испитивању радиоактивности у окружењу.