Izaberite stranicu
23. децембар 2023.
У Новом Саду, Вршцу, Зрењанину и Бечеју постављене нове мерне станице

Мерне станице MIRA, које мере јачину дозе гама зрачења у ваздуху, инсталиране су у Новом Саду, Вршцу, Зрењанину и Бечеју.

Мерне станице новог система за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент,  распоређене су тако, да побољшају покривеност целе територије Србије, у складу са постојећим ризицима.  

 С` обзиром на то да земље у окружењу поседују активне нуклеарне електране, као и да је започета и изградња нових нуклеарних реактора у Мађарској, инсталацијом новог система биће унапређен и систем обавештавања о нуклеарном или радиолошком акциденту.

Нови Сад
Вршац
Зрењанин
Бечеј