Izaberite stranicu
27. септембра 2019.
RER6036-EVT1903033 Регионална обука за дозиметрију по процедурама TRS483 за мала статичка фотонска поља коришћена у спољашњој радиотерапији

У септембру 2019.г. наши стручњаци присуствовали су регионалној обуци“Regional Training Course on TRS483 Dosimtery of small static photon field used in external beam radiotherapy”, која је одржана у Загребу.

Програм курса обуке се састојао из предавања, дискусија и практичних вежби на тему дозиметрије малих статичних фотонских поља која се користе у спољашњој радиотерапији,  а одржан је у Универзитетском Клиничком Центру “Сестре милосрднице” и Универзитетском клиничком центру Загреб.

Дозиметрија представља значајан део посла медицинског физичара у радиотерапији, тако да свако учење и усавршавање из ове области значајно доприноси побољшању у раду наших институција, како кроз прецизнију и тачнију испоруку радиотерапијског третмана, тако и кроз његову сигурнију испоруку. Учешће на овом тренинг-курсу омогућице да се стечено знање пренесе колегама из матичног института, као и колегама из других центара, што доприноси квалитетнијем лечењу пацијената.