U septembru 2019.g. naši stručnjaci prisustvovali su regionalnoj obuci “Regional Training Course on TRS483 Dosimtery of small static photon field used in external beam radiotherapy”, koja je održana u Zagrebu.

Program kursa obuke se sastojao iz predavanja, diskusija i praktičnih vežbi na temu dozimetrije malih statičnih fotonskih polja koja se koriste u spoljašnjoj radioterapiji, a održan je u Univerzitetskom Kliničkom Centru “Sestre milosrdnice” i Univerzitetskom kliničkom centru Zagreb.

Dozimetrija predstavlja značajan deo posla medicinskog fizičara u radioterapiji, tako da svako učenje i usavršavanje iz ove oblasti značajno doprinosi poboljšanju u radu naših institucija, kako kroz precizniju i tačniju isporuku radioterapijskog tretmana, tako i kroz njegovu sigurniju isporuku. Učešće na ovom trening-kursu omogućice da se stečeno znanje prenese kolegama iz matičnog instituta, kao i kolegama iz drugih centara, što doprinosi kvalitetnijem lečenju pacijenata.