Izaberite stranicu

Регионални пројекти

Регионални пројети су развијени како би се побољшала ефикасност имплементације пројеката или искористило колективно искуство и ресурси више држава чланица. Регионални пројекти испоручују помоћ путем техничке сарадње изван националних граница и задовољавају потребе неколико држава чланица у одређеном региону. Такви пројекти узимају у обзир националне развојне циљеве, али су програмирани у складу са приоритетима регионалног развоја утврђеним регионалним споразумима о сарадњи, стратегијама и оквирима. Регионални пројекти су подељени у следеће категорије: транснационални, регионални, пројекти изградње капацитета и заједничке активности са регионалним или међународним ентитетом.

Регионални пројекти настају на предлог МААЕ или групе држава, а као одговор на изражене заједничке потребе више држава у региону, или на предлог држава чланица региона које сарађују кроз регионалне споразуме о сарадњи (енгл. Regional Co-operative Agreement).

Државе чланице МААЕ груписане су из административних разлога, па се регионални пројекти техничке помоћи и сарадње одвијају у четири региона: Африка, Азија и Пацифик, Латинска Америка и Европа. Република Србија припада региону Европе, који укупно броји 32 државе чланице.
Транснационални пројекти се баве развојним изазовима који обухватају више од једне земље, али не нужно и све земље у једном региону.

Регионални пројекти за постављање стандарда пружају оквир за равноправно учешће држава чланица на регионалном нивоу. Пројекти могу укључивати израду смерница, наставних програма, наставних материјала и документације најбољих пракси.

Пројекти изградње капацитета земаља у развоју пружају подршку кандидатима из земаља у развоју како би могли учествовати на конференцијама, семинарима и радионицама које су одобрене у оквиру МААЕ главних програма. Овим се промовише умрежавање и размена знања.

Заједничке активности техничке сарадње са регионалним или међународним ентитетом су формализоване кроз споразуме о сарадњи и такође се сматрају регионалним пројектима.

Листа нових регионалних пројеката региона Европе за период 2022-2023. године у којима Република Србија узима учешће:

 1. RER/0/048 – Enhancing National Legal Frameworks
 2. RER/0/049 – Enhancing the Capacities of Educational Institutions for the Sustainable use of Nuclear Technologies
 3. RER/1/022 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors
 4. RER/1/023 – Harmonizing Implementation of Radiotracer and Sealed Sources Techniques for Efficient Use of Natural Resources and Environmental Monitoring
 5. RER/2/018 – Analysing Low Carbon Pathways towards an Ambitious Decarbonized Energy Sector by 2050
 6. RER/5/027 – Enhancing Preparedness Capacities of the Veterinary Sector to Confront with Emerging and Re-emerging Diseases of Livestock and Wildlife
 7. RER/5/028 – Improving Efficiency in Water and Soil Management
 8. RER/6/040 – Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques
 9. RER/6/041 – Enhancing and Harmonizing Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging Capabilities
 10. RER/6/042 – Building Capacities of Medical Physicists in Diagnostic Radiology to Support the Establishment of Quality Management Systems
 11. RER/9/157 – Strengthening Implementation of the Justified and Optimized Use of Ionizing Radiation in Medicine
 12. RER/9/158 – Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety
 13. RER/9/159 – Enhancing the Application of the Principles of Radiation Protection to Control the Exposure of the Public
 14. RER/9/160 – Strengthening Capabilities on Safety Assessment and Risk Informed Decision Making for Severe Accidents and Off-Site Consequences

Листу регионалних пројеката за период 2022-2023. године у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.

Листа регионалних пројеката региона Европе из циклуса 2020-2021. године који се настављају у 2022. години у којима Република Србија узима учешће:

1.   RER/1/021 – Enhancing the Use of Radiation Technologies in Industry and Environment

2.   RER/5/024 – Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia

3.   RER/5/026 – Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes

4.   RER/6/039 – Developing Human Resources for Setting Up an Ion Beam Therapy Centre within the Joint South East European International In statute for Sustainable Technologies

5.   RER/7/013 – Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface-Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change

6.   RER/7/014 – Improving Environmental Monitoring And Assessment for Radiation Protection in the Region

7.   RER/9/154 – Enhancing the Implementation of Integrated Programmes for the Safe Management of Radioactive Waste

8.   RER/9/155 – Enhancing Regulatory and Methodological Infrastructures Needed to Ensure Radiation Safety in Naturally Occurring Radioactive Materials Industry

9.   RER/9/156 – Establishing Education and Training Infrastructure in Radiation Protection

Листу регионалних пројеката за период 2020-2021. године у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.