Izaberite stranicu

Регионални пројети су развијени како би се побољшала ефикасност имплементације пројеката или искористило колективно искуство и ресурси више држава чланица. Регионални пројекти испоручују помоћ путем техничке сарадње изван националних граница и задовољавају потребе неколико држава чланица у одређеном региону. Такви пројекти узимају у обзир националне развојне циљеве, али су програмирани у складу са приоритетима регионалног развоја утврђеним регионалним споразумима о сарадњи, стратегијама и оквирима. Регионални пројекти су подељени у следеће категорије: транснационални, регионални, пројекти изградње капацитета и заједничке активности са регионалним или међународним ентитетом.

Регионални пројекти настају на предлог МААЕ или групе држава, а као одговор на изражене заједничке потребе више држава у региону, или на предлог држава чланица региона које сарађују кроз регионалне споразуме о сарадњи (енгл. Regional Co-operative Agreement).

Државе чланице МААЕ груписане су из административних разлога, па се регионални пројекти техничке помоћи и сарадње одвијају у четири региона: Африка, Азија и Пацифик, Латинска Америка и Европа. Република Србија припада региону Европе, који укупно броји 32 државе чланице.
Транснационални пројекти се баве развојним изазовима који обухватају више од једне земље, али не нужно и све земље у једном региону.

Регионални пројекти за постављање стандарда пружају оквир за равноправно учешће држава чланица на регионалном нивоу. Пројекти могу укључивати израду смерница, наставних програма, наставних материјала и документације најбољих пракси.

Пројекти изградње капацитета земаља у развоју пружају подршку кандидатима из земаља у развоју како би могли учествовати на конференцијама, семинарима и радионицама које су одобрене у оквиру МААЕ главних програма. Овим се промовише умрежавање и размена знања.

Заједничке активности техничке сарадње са регионалним или међународним ентитетом су формализоване кроз споразуме о сарадњи и такође се сматрају регионалним пројектима.

Листа нових регионалних пројеката региона Европе за период 2024-2025. године у којима Република Србија узима учешће:

1.                  RER/0/050 – Supporting Overall Programme Management and Sustainability

2.                  RER/1/024 – Enhancing the Use of Radiation Technologies for Improved Resource Efficiency

3.                  RER/2/019 – Enhancing Capacity for the Subsequent Operation of Nuclear Power Plants Beyond their Existing Long-Term Operation Programmes

4.                  RER/5/029 – Improving Food Safety Through the Early Detection of Microbial Pathogens

5.                  RER/6/043 – Supporting Member States in Enhancing Cancer Management through Rays of Hope

6.                  RER/7/016 – Enhancing Coastal Management in Fresh and Saltwater Bodies by Using Nuclear Analytical Techniques, Including the Monitoring of Microplastics

7.                  RER/7/017 – Ensuring Water Availability in a Changing Climate

8.                  RER/9/161 – Strengthening Regional Capabilities for Effective Preparedness and Response to a Nuclear or Radiological Emergency

9.                  RER/9/162 – Strengthening Education and Training Infrastructure in Radiation Protection

10.             RER/9/163 – Improving the Protection of Workers Exposed to Radiation at Naturally Occurring Radioactive Material Sites

11.             RER/9/164 – Building Capacity for Radioactive Waste Management

Листу регионалних пројеката за период 2024-2025. године у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.

Листа регионалних пројеката региона Европе из циклуса 2022-2023. године који се настављају у 2024. години у којима Република Србија узима учешће:

1.      RER/0/048 – Enhancing National Legal Frameworks

2.      RER/0/049 – Enhancing the Capacities of Educational Institutions for the Sustainable use of Nuclear Technologies

3.      RER/1/022 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors

4.      RER/1/023 – Harmonizing Implementation of Radiotracer and Sealed Sources Techniques for Efficient Use of Natural Resources and Environmental Monitoring

5.      RER/2/018 – Analysing Low Carbon Pathways towards an Ambitious Decarbonized Energy Sector by 2050

6.      RER/5/027 – Enhancing Preparedness Capacities of the Veterinary Sector to Confront with Emerging and Re-emerging Diseases of Livestock and Wildlife

7.      RER/5/028 – Improving Efficiency in Water and Soil Management

8.      RER/6/040 – Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques

9.      RER/6/041 – Enhancing and Harmonizing Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging Capabilities

10.  RER/6/042 – Building Capacities of Medical Physicists in Diagnostic Radiology to Support the Establishment of Quality Management Systems

11.  RER/9/157 – Strengthening Implementation of the Justified and Optimized Use of Ionizing Radiation in Medicine

12.  RER/9/158 – Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety

13.  RER/9/159 – Enhancing the Application of the Principles of Radiation Protection to Control the Exposure of the Public

14.  RER/9/160 – Strengthening Capabilities on Safety Assessment and Risk Informed Decision Making for Severe Accidents and Off-Site Consequences

Листу регионалних пројеката за период 2022-2023. године у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.

Листа регионалних пројеката региона Европе из циклуса 2020-2021. године који се настављају у 2024. години у којима Република Србија узима учешће:

  1. RER/1/021 – Enhancing the Use of Radiation Technologies in Industry and Environment
  2. RER/5/024 – Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia
  3. RER/5/026 – Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes
  4. RER/6/039 – Developing Human Resources for Setting Up an Ion Beam Therapy Centre within the Joint South East European International In statute for Sustainable Technologies
  5. RER/7/013 – Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface-Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change
  6. RER/7/014 – Improving Environmental Monitoring And Assessment for Radiation Protection in the Region
  7. RER/9/154 – Enhancing the Implementation of Integrated Programmes for the Safe Management of Radioactive Waste
  8. RER/9/155 – Enhancing Regulatory and Methodological Infrastructures Needed to Ensure Radiation Safety in Naturally Occurring Radioactive Materials Industry
  9. RER/9/156 – Establishing Education and Training Infrastructure in Radiation Protection

Листу регионалних пројеката за период 2020-2021. године у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.