Izaberite stranicu

Регионални пројети су развијени како би се побољшала ефикасност имплементације пројеката или искористило колективно искуство и ресурси више држава чланица. Регионални пројекти испоручују помоћ путем техничке сарадње изван националних граница и задовољавају потребе неколико држава чланица у одређеном региону. Такви пројекти узимају у обзир националне развојне циљеве, али су програмирани у складу са приоритетима регионалног развоја утврђеним регионалним споразумима о сарадњи, стратегијама и оквирима. Регионални пројекти су подељени у следеће категорије: транснационални, регионални, пројекти изградње капацитета и заједничке активности са регионалним или међународним ентитетом.
Регионални пројекти настају на предлог МААЕ или групе држава, а као одговор на изражене заједничке потребе више држава у региону, или на предлог држава чланица региона које сарађују кроз регионалне споразуме о сарадњи (енг. Regional Co-operative Agreement).
Државе чланице МААЕ груписане су из административних разлога, па се регионални пројекти техничке помоћи и сарадње одвијају у четири региона: Африка, Азија и Пацифик, Латинска Америка и Европа. Република Србија припада региону Европе, који укупно броји 32 државе чланице.
Транснационални пројекти се баве развојним изазовима који обухватају више од једне земље, али не нужно и све земље у једном региону.
Регионални пројекти за постављање стандарда пружају оквир за равноправно учешће држава чланица на регионалном нивоу. Пројекти могу укључивати израду смерница, наставних програма, наставних материјала и документације најбољих пракси.
Пројекти изградње капацитета земаља у развоју пружају подршку кандидатима из земаља у развоју како би могли учествовати на конференцијама, семинарима и радионицама које су одобрене у оквиру МААЕ главних програма. Овим се промовише умрежавање и размена знања.
Заједничке активности техничке сарадње са регионалним или међународним ентитетом су формализоване кроз споразуме о сарадњи и такође се сматрају регионалним пројектима.

Листа регионалних пројеката региона Европе за период 2020-2021. године у којима Република Србија узима учешће:

 1. RER/7/014 – Improving Environmental Monitoring And Assessment for Radiation Protection in the Region
 2. RER/7/012 – Determining Long Term Time Trends of Air Pollution Source Tracers by Nuclear Techniques
 3. RER/2/017 – Assessing the Role of Low Carbon Energy Technologies for Climate Change Mitigation
 4. RER/6/039 – Developing Human Resources for Setting Up an Ion Beam Therapy Centre within the Joint South East European International In statute for Sustainable Technologies
 5. RER/0/046 – Enhancing National legal Frameworks in European Member States
 6. RER/9/156 – Establishing Education and Training Infrastructure in Radiation Protection
 7. RER/5/024 – Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia
 8. RER/9/154 – Enhancing the Implementation of Integrated Programmes for the Safe Management of Radioactive Waste
 9. RER/1/021 – Enhancing the Use of Radiation Technologies in Industry and Environment
 10. RER/9/155 – Enhancing Regulatory and Methodological Infrastructures Needed to Ensure Radiation Safety in Naturally Occurring Radioactive Materials Industry
 11. RER/5/025 – Improving Early Detection and Rapid Response to Potential Outbreaks of Priority Animal and Zoonotic Diseases
 12. RER/5/026 – Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in the Effective Management of Invasive Aedes Mosquitoes

Листу регионалних пројеката за период 2020-2021. године у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.

Листа регионалних пројеката региона Европе из циклуса 2018-2019. године који се настављају у 2020. години у којима Република Србија узима учешће:

1. RER/0/043 – Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities
2. RER/1/018 – Harmonizing Non-Destructive Testing, Training and Certification for Civil Engineering and Cultural Heritage
3. RER/1/020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems
4. RER/6/036 – Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control
5. RER/6/037 – Strengthening Nuclear Medicine Capabilities
6. RER/6/038 – Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology
7. RER/9/146 – Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects
8. RER/9/147 – Enhancing Member States’ Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure
9. RER/9/148 – Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety
10. RER/9/149 – Improving the Radiation Protection of Workers Occupationally Exposed to Ionizing Radiation
11. RER/9/151 – Updating and Harmonizing Emergency Preparedness and Response Plans
12. RER/9/153 – Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces

Листу регионалних пројеката за период 2018-2019. године у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.