Izaberite stranicu
19. јуна 2019.
Представник Србије учесник четрнаестог симпозијума радијационе хемије у Мађарској

Представник Института за нуклеарне науке Винча именован од Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност, учествовао је на четрнаестом симпозијуму радијационе хемије под називом Tihany Symposium, у периоду од 25. до 30. маја, у Шиофоку, у Мађарској.

Предавачи, истакнути научници из области радијационе хемије и радијационих технологија, Мохамед Ал-Шеиклy, Марк Дришол, Николас Грин, Суреш Пилаи и многи други, представили су учесницима из преко 50 земаља света, фундаменталне процесе у радијационој хемији, примену гама и акцелераторских постројења, заштити животне средине, конзервацији хране, дозиметрији и контроли процеса озрачивања.

У склопу Симпозијума одржано је и саветовање и представљени резултати међулабораторијског поређења, што ће значајно допринети поузданости и провери тачности резултата дозиметријског одређивања апсорбоване дозе зрачења у посторјењима за индустријску стерилизацију и конзервацију употребом јонизујућих зрачења.

Подсећамо, да је радијациона јединица која ради у склопу Института за нуклеарне науке „Винча“, једино индустријско радијационо постројење у Републици Србији, које врши услуге озрачивања бројним корисницима из различитих грана индустрије (стерилизација медицинске опреме и средстава за здравствену заштиту, конзервација хране и културне баштине, заштита животне средине), а да потврда о прецизном одређивању апсорбоване дозе зрачења доприноси сигурности и поверењу корисника у ову методу.