Izaberite stranicu

У протеклих годину дана 127 земаља чланица добило је помоћ од Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), кроз пројекат међурегионалне техничке сарадње, који је одобрио Савет гувернера на састанку одржаном у новембру 2019. године, у оквиру Програма техничке сарадње за пројектни циклус 2020-2021. Поред помоћи у виду опреме и материјала, МААЕ је пружала помоћ у виду вебинара, образовног видео материјала на арапском, француском, енглеском, шпанском и руском језику, помоћи лабараторијама, техничких смерница и експертских услуга.

Пакети опреме садржали су и опрему за детекцију (real-time RT-PCR тестове и пропратни материјал) заједно са реагенсима и потрошним материјалом, као и кабинете за биолошку сигурност и опрему за узорковање, тестирање, контролу квалитета и личну заштиту за сигурну анализу узорака. Поузданост ове опреме и реагенаса потврђена је у Лабораторији за животињске производе и здравље животиња, у сарадњи са Аустријском агенцијом за заштиту здравља и безбедност хране. У сарадњи са Светском здравственом организацијом, МААЕ је радила на техничким спецификацијама медицинских уређаја за дијагностику COVID-19 обољења и компликација. Ове техничке спецификације достављене су земљама чланицама.

МААЕ је улагала све расположиве напоре у правцу координације са достављачима и испоручиоцима помоћи и наставља да блиско сарађује са земљама чланицама, како би се олакшало царињење робе и испорука на локалном нивоу. Корисницима је достављено 1950 RT-PCR дијагностичких пакета и пратеће опреме.

Споразуми о испоруци и логистици су склопљени са Светском здравственом организацијом и Светским програмом за храну, а са Уједињеним нацијама и УНИЦЕФ-ом се сарађивало у заједничкој набавци личне заштитне опреме и логистици.

Међународна агенција за атомску енергију је Републици Србији током протекле године донирала опрему за три јединице за RT-PCR тестирање, у укупном износу 227.286,40 евра, а распоређена је лабораторијама које се баве хуманим тестирањем на COVID-19. Ову опрему је Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије упутио Институту за вирусологију, вакцине и серуме ”Торлак”, Научном институту за ветеринарство ”Нови Сад” и Ветеринарском специјалистичком институту „Краљево“.

С обзиром на то да је пандемија утицала на рестрикције у путовањима, МААЕ је организовала многобројне онлајн сесије у виду вебинара, како би обуке, смернице и саветовања били обезбеђени у најкраћем могућем року, као и да би се обухватило што је могуће више земаља. Ови вебинари, осмишљени да пруже подршку лабораторијама за тестирање на COVID-19, давали су упутства за ефикасну примену RT-PCR тестова, примере најбоље праксе у сакупљању узорака и њиховој припреми, као и интерпретацију резултата. У овим вебинарима учествовало је нешто више од 2000 учесника до сада, а имали су скоро 2000 поновљених прегледа.

6000 учесника и више од 7900 поновљених прегледа до сада, имали су вебинари које је МААЕ организовала за пружаоце здравствених услуга у области нуклеарне медицине и радиологије, у циљу прилагођавања стандардних поступака и свођења на минимум ризика од COVID-19 инфекције међу пацијентима, особљем и становништвом. За разлику од вебинара обуке за COVID-19, ови вебинари су били фокусирани на саветовање из области нуклеарне медицине, радиологије и радијационе онкологије, као и на савете за употребу личне заштитне опреме, али и друга институционална сазнања и искуства.

Припремљено је девет видео материјала са инструкцијама на тему употребе личне заштитне опреме, сакупљања, транспортовања и чувања узорака, као и на тему realtime RT-PCR технологије у детектовању COVID-19 вируса, као и девет додатних видео материјала о примени серологије за анализу COVID-19. Овај материјал, као и информативни материјал о COVID-19 вирусу доступан је на сајту МААЕ https://www.iaea.org/topics/covid-19/iaea-assistance-for-the-rapid-detection-and-management-of-covid-19, заједно са најчешће постављеним питањима о RT-PCR тестовима.

Поред тога, више од 500 лабораторија је добило ажуриране стандардне оперативне процедуре, информације о реагенсима и валидационе податке, преко VETLAB платформе, која помаже земљама чланицама да развијају своје националне лабараторијске капацитете раног откривања и контроле прекограничних животињских и зоонотских болести, а које представљају претњу здрављу становништва и домаћих животиња. Вебинари су доступни на арапском, енглеском, француском и шпанском језику, а припрема се и њихова верзија на руском.

Од почетка пандемије, МААЕ је одржавала стални контакт са земљама чланицама у вези са одговором на COVID-19 пандемију. Сталне мисије при МААЕ, националне канцеларије за везу, донатори, као и крајњи корисници у лабораторијама су континуирано обавештавани о издавању налога за набавку, очекиваном датуму испоруке, преузимању пошиљке, њеном транзиту, доласку у дату земљу и достављању крајњем кориснику. Сталне мисије су имале значајну улогу у омогућавању испорука и обезбеђивању дозвола, чиме је омогућено да донације стигну на време, на своје крајње одредиште.

Редовне активности Програма техничке сарадње током трајања пандемије нису прекидане, иако се све одвијало у ванредним околностима, са великим изазовима и ограничењима у путовањима. Секретеријат МААЕ је блиско сарађивао са земљама чланицама и програмским партнерима, како би се обезбедила сигурност за учеснике у студијским и научним посетама, као и континуитет у раду. Састанак земаља чланица о Програму техничке сарадње за 2021. годину, који је одржан 30. октобра прошле године, садржао је и кратку допуну о редовним активностима Програма техничке сарадње, током трајања пандемије. Као резултат свега наведеног, Програм техничке сарадње је остварио високу стопу успешности од 80,4 %, до краја 2020. године.

Како би се потврдило да је помоћ МААЕ стигла до крајњих корисника и оценила одрживост, лабораторијама које су примиле помоћ достављени су упитници. Одговорило је 76 лабораторија, које су до сада обезбедиле услуге тестирања за преко 7.5 милиона људи (3.7 милиона мушкараца и 3.8 милиона жена). Подршка МААЕ је омогућила да се овим лабораторијама повећа капацитет.

Међу лабораторијама које су одговориле на упитник, 10 % ниje поседовало PCR уређаје, осим оних које је обезбедила МААЕ. Њих 86 % је потврдило да су ови пакети покрили почетне мањкавости у потребама тестирања, док је 96 % одговорило како је помоћ МААЕ унапредила њихове капацитете да детектују COVID-19 вирус и друге патогене, или да пруже сличне услуге. 96 % лабораторија се изјаснило да ће моћи да настави тестирања и изван оквира иницијалне МААЕ помоћи. Свега 6 % пријавило је потешкоће у наставку тестирања, услед тренутних потешкоћа на глобалном нивоу у набавци лабораторијских реагенаса и потрошног материјала.

МААЕ је спровела и додатне анализе, укључујући и оне о утицају COVID-19 пандемије на обезбеђивање дијагностичких и терапеутских поступака у области нуклеарне медицине. Ова студија је указала на значајно смањење броја дијагностичких и терапеутских поступака спроведених током пандемије, као и на недоступност есенцијалног материјала, попут радиоизотопа, генератора и тестова.

Извор: Извештај генералног директора МААЕ за период од марта 2020. до јануара 2021. године на тему подршке МААЕ напорима земаља чланица у решавању пандемије COVID-19 (GOV/INF/2021/4), од 26. јануара 2021. године