Izaberite stranicu

Документ који даје референтни оквир техничке сарадње између Међународне агенције за атомску енергију и појединачне државе чланице назива се Oквир програма сарадње (енгл. Country Programme Framework). Овај документ садржи свеобухватан пресек приоритетних потреба и проблема у оквиру стратегија националног развоја, који се могу решити коришћењем нуклеарних технологија.

Оквир програма сарадње креира се средњорочно. Важећи програм за Републику Србију потписан је у јесен 2009. године и обухвата период од 2010 – 2015. године. Од 2018. године припрема се нови Оквир програма сарадње, који ће важити у периоду од наредна три пројектна циклуса.

Национални програм који се реализује у актуелном пројектном циклусу ТС МААЕ 2022-2023

Програмирање националних пројеката за пројектни циклус 2022 –2023. започето је 2020. године а након евалуације, у новембру 2021. године, Савет гувернера МААЕ је одобрио имплементацију три нова пројекта.

• SRB/6/016 – Strengthening Calibration Services at the Secondary Standard Dosimetry Laboratory for Radiotherapy Applications
Национални координатор пројекта: Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Винча

• SRB/6/017 – Introducing Radionuclide Theranostics in the Centre of Nuclear Medicine, Clinical Centre of Serbia
Национални координатор пројекта: Центар за нуклеарну медицину Клинички центар Србије, Београд

• SRB/9/007 – Strenghtening Radiation Safety Capabilities in Public Company „Nuclear Facilities of Serbia“
Национални координатор пројекта: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча

НАПОМЕНА: У 2022. години се наставља са реализацијом 4 национална пројекта (означени *) из претходних пројектних циклуса, којима је од стране МААЕ одобрено шестомесечно или једногодишње продужење. Продужавање периода реализације ових пројеката  за циљ има реализацију заосталих активности набавке опреме, или реализацију заосталих активности јачања људских ресурса, а последица је ковид-19 пандемије.

Практичне смернице за националне координаторе пројеката/крајње кориснике  у процесу набавки  за потребе Програма техничке сарадње

Национални програм у пројектном циклусу ТС МААЕ 2020-2021

• SRB/5/004* – Strengthening of National Reference Laboratories Capacities for Early Detection, Epidemiological Surveillance and Control of Transboundary Animal Diseases in Emergency Situations
Национални координатор пројекта: Научни институт за ветеринарство Србије, Београд

• SRB/6/014* – Strengthening the National Capacities for Radiopharmaceutical Production
Национални координатор пројекта: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Винча

• SRB/6/015*- – Upgrading Radionuclide Therapy and Diagnostics and Improving the Advanced Application of External Beam and Brachytherapy
Национални координатори пројекта: Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд, Институт за онкологију Војводине – Сремска Каменица, Сремска Каменица

Национални програм у пројектном циклусу ТС МААЕ 2018-2019

• SRB/5/003 – Strengthening the Capacities for Soil Erosion Assessment Using Nuclear Techniques to Support Implementation of Sustainable Land Management Practices
Национални координатори пројекта: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Винча, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу, Ниш

• SRB/6/013* – Improving Diagnostics and Therapy in the Treatment of Chronic Diseases
Национални координатор пројекта: Mинистарство здравља Републике Србије. Институције у којима ће се спроводити овај пројекат су: Институт за онкологију и радиологију Србије, Клинички центар Србије, Клинички центар Војводине, Институт за онкологију Војводине – Сремска Каменица и Клинички центар Крагујевац

• SRB/9/005 – Establishing a Reference Center for Radioactive Waste Treatment and Disused Radioactive Sources Conditioning for Small Facilities
Национални координатор пројекта: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча

• SRB/9/006 – Upgrading National Capabilities and Infrastructure for a Systematic Approach to Control Public Exposure to Radon
Национални координатор пројекта: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Београд

Национални програм у пројектном циклусу ТС МААЕ 2016-2017

• SRB/6/010 – Improving Nuclear Medicine Capabilities in the Diagnosis of Malignant Deseases
Национални координатор пројекта: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Чигота“, Златибор

• SRB/6/011 – Widening Clinical Applications of PET/CT Using FDG and non-FDG Radiopharmaceuticals in the Diagnosis of Chronic Diseases
Национални координатор пројекта: Клинички центар Србије, Београд

• SRB/6/012 – Upgrading of Calibration Service for Medical Application of Ionizing Radiation
Национални координатор пројекта: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Винча

• SRB/9/004 – Strenghtening Capacity for Chemical Characterization of Radioactive Waste in Nuclear Facilities
Национални координатор пројекта: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча

Најзначајнији национални пројекти у периоду 2012-2015

• SRB/3/004 – Safely Managing Waste, Sealed Sources, Decommissioning and Site Remediation Activities at the Vinca Institute
Национални координатор пројекта: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча

• SRB/6/007 – Upgrading the Radiotherapy 3D Treatment Planning System to Improve the Quality of Cancer Care
Национални координатор пројекта: Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд

• SRB/6/008 – Strengthening 3D Conformal Therapy to Achieve Minimum Requirements for Safe and Effective Radiotherapy, Phase II
Национални координатор пројекта: Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица

• SRB/6/009 – Improving Eguipment and Clinical Methods in Brachytherapy
Национални координатор пројекта: Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд

SRB/9/001 – Establishing a National Registry of Nuclear Materials, Radioactive Sources, Wastes and Exposures and Strengthening Other Relevant Functions of the Regulatory Body

Национални координатор пројекта: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд

• SRB/9/003 – Enhancing the Regulatory Infrastructure and Legislative System
Национални координатор пројекта: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд

НАПОМЕНА: Пројекат SRB/3/004 је и даље активан пројекат.