Izaberite stranicu

Документ који даје референтни оквир техничке сарадње између Међународне агенције за атомску енергију и појединачне државе чланице назива се Oквир програма сарадње (енг. Country Programme Framework). Овај документ садржи свеобухватан пресек приоритетних потреба и проблема у оквиру стратегије националног развоја, који се могу решити коришћењем нуклеарних технологија.

Оквир програма сарадње креира се средњорочно. Важећи програм за Републику Србију потписан је у јесен 2009. године и обухвата период од 2010 – 2015. године. Од 2018. године припрема се нови Оквир програма сарадње, који ће важити у периоду од наредна три пројектна циклуса.

Национални пројекти који ће се реализовати у пројектном циклусу 2020 – 2021.

Програмирање националних пројеката за пројектни циклус 2020 –2021. започето је 2018. године а након евалуације, у новембру 2018. године, Савет гувернера МААЕ је одобрио имплементацију четири нова пројекта.

• SRB/5/004 – Strengthening of National Reference Laboratories Capacities for Early Detection, Epidemiological Surveillance and Control of Transboundary Animal Diseases in Emergency Situations
Национални координатор пројекта: Научни институт за ветеринарство Србије, Београд

• SRB/6/014 – Strengthening the National Capacities for Radiopharmaceutical Production
Национални координатор пројекта: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Винча

• SRB/6/015 – Upgrading Radionuclide Therapy and Diagnostics and Improving the Advanced Application of External Beam and Brachytherapy
Национални координатори пројекта: Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд, Институт за онкологију Војводине – Сремска Каменица, Сремска Каменица

Национални пројекти реализовани у пројектном циклусу 2018 – 2019.

• SRB/5/003 – Strengthening the Capacities for Soil Erosion Assessment Using Nuclear Techniques to Support Implementation of Sustainable Land Management Practices
Национални координатор пројекта: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд

• SRB/6/013 – Improving Diagnostics and Therapy in the Treatment of Chronic Diseases
Национални координатор пројекта: Mинистарство здравља Републике Србије. Институције у којима ће се спроводити овај пројекат су: Институт за онкологију и радиологију Србије, Клинички центар Србије, Клинички центар Војводине, Институт за онкологију Војводине – Сремска Каменица и Клинички центар Крагујевац

• SRB/9/005 – Establishing a Reference Center for Radioactive Waste Treatment and Disused Radioactive Sources Conditioning for Small Facilities
Национални координатор пројекта: Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

• SRB/9/006 – Upgrading National Capabilities and Infrastructure for a Systematic Approach to Control Public Exposure to Radon
Национални координатор пројекта: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Београд

Практичне смернице за националне координаторе пројеката/крајње кориснике  у процесу набавки  за потребе Програма техничке сарадње