Izaberite stranicu

Међурегионални пројекти испоручују помоћ и пружају подршку изван националних и регионалних граница, и решавају потребе више држава чланица у различитим регионима. Међурегионални пројекти су подељени у следеће категорије: трансрегионални, глобални, пројекти изградње капацитета и заједничке активности са међународним ентитетом.

Државе чланице МААЕ груписане су из административних разлога, па се пројекти техничке помоћи и сарадње одвијају у четири региона: Африка, Азија и Пацифик, Латинска Америка и Европа.

Трансрегионални пројекти се баве развојним изазовима који обухватају земље из више од једног региона, али не и нужно у свим регионима.

Глобални пројекти за постављање стандарда пружају оквир за равноправно учешће држава чланица на глобалном нивоу. Пројекти могу укључивати израду смерница, наставних планова и програма, наставних материјала и документације најбољих пракси.

Пројекти изградње капацитета земаља у развоју пружају подршку кандидатима из земаља у развоју како би могли учествовати на конференцијама, семинарима и радионицама које су одобрене у оквиру МААЕ главних програма, промовишући тако умрежавање и размену знања.

Заједничке активности техничке сарадње са међународним ентитетом су формализоване кроз споразуме о сарадњи и такође се сматрају међурегионалним пројектима.

Листа међурегионалних пројеката за период 2020-2021. године у којима Република Србија узима учешће:

1. INT/2/020 – Enhancing Capacity Building to Promote Successful Decommissioning and Environmental Remediation Programmes
2. INT/9/186 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources – Phase II

3. INT/6/063 – Improving Quality of Radiotherapy, Nuclear Medicine and Radiology Services Through the Implementation of Quality Management Programs

Листу међурегионалних пројеката у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.

Листа међурегионалних пројеката за период 2018-2019. године у којима Република Србија узима учешће:

1. INT/0/091 – Developing Masters Degree Nuclear Technology Management Programmes though the International Nuclear Management Academy (INMA) Initiative (Pilot Phase)
2. INT/0/094 – Utilizing the Sustainable Development Goals to Integrate Nuclear Science and Technology in Member States’ Attainment of their National Development Plans
3. INT/0/095 – Supporting Member States in Human Capacity Building Related to Nuclear Science and Technology and Quality Management of the Technical Cooperation Programme
4. INT/0/096 – Establishing and Enhancing National Legal Frameworks for the Safe, Secure and Peaceful Use of Nuclear Energy and Ionizing Radiation
5. INT/5/154 – Improving Food Safety through the Creation of an Interregional Network that Produces Reliable Scientific Data Using Nuclear and Isotopic Techniques
6. INT/5/155 – Sharing Knowledge on the Sterile Insect and Related Techniques for the Integrated Area-Wide Management of Insect Pests and Human Disease Vectors
7. INT/6/059 – Supporting Member States to Increase Access to Affordable, Equitable, Effective and Sustainable Radiation Medicine Services within a Comprehensive Cancer Control System
8. INT/6/062 – Strengthening Capacity for Cervical Cancer Control through Improvement of Diagnosis and Treatment
9. INT/9/182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources
10. INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects
11. INT/9/184 – Enhancing Transport Safety Infrastructure in Mediterranean Region Member States through Sustainable Collaboration

Листу међурегионалних пројеката у PDF формату заједно са контакт подацима националних координатора пројеката можете преузети овде.