Izaberite stranicu

Међурегионални пројекти испоручују помоћ и пружају подршку изван националних и регионалних граница, и решавају потребе више држава чланица у различитим регионима. Међурегионални пројекти су подељени у следеће категорије: трансрегионални, глобални, пројекти изградње капацитета и заједничке активности са међународним ентитетом.

Државе чланице МААЕ груписане су из административних разлога, па се пројекти техничке помоћи и сарадње одвијају у четири региона: Африка, Азија и Пацифик, Латинска Америка и Европа.

Трансрегионални пројекти се баве развојним изазовима који обухватају земље из више од једног региона, али не и нужно у свим регионима.

Глобални пројекти за постављање стандарда пружају оквир за равноправно учешће држава чланица на глобалном нивоу. Пројекти могу укључивати израду смерница, наставних планова и програма, наставних материјала и документације најбољих пракси.

Пројекти изградње капацитета земаља у развоју пружају подршку кандидатима из земаља у развоју како би могли учествовати на конференцијама, семинарима и радионицама које су одобрене у оквиру МААЕ главних програма, промовишући тако умрежавање и размену знања.

Заједничке активности техничке сарадње са међународним ентитетом су формализоване кроз споразуме о сарадњи и такође се сматрају међурегионалним пројектима.

Листа нових међурегионалних пројеката за период 2022-2023. године у којима Република Србија узима учешће:

1. INT/2/023 – Supporting Member States’ Capacity Building on Small Modular Reactors and Micro-reactors and their Technology and Applications as a Contribution of Nuclear Power to the Mitigation of Climate Change (2022-2025)

2. INT/6/065 – Contributing towards Improved Survival in Childhood Cancer Using Radiation Medicine and Nutrition (2022-2025)

3. INT/0/101 – Supporting Member States in Human Capacity Building Related to Nuclear Science and Technology and Quality Management of the Technical Cooperation Programme (2022-2025)

Листа међурегионалних пројеката, пројектованих у претходним циклусима, чија реализација се наставља у наредном периоду и у којима Република Србија узима учешће:

1. INT/2/020 – Enhancing Capacity Building to Promote Successful Decommissioning and Environmental Remediation Programmes (2020-2023)

2. INT/5/157 – Supporting National and Regional Capacity in Integrated Action for Control of Zoonotic Diseases (2020-2024)

3. INT/6/063 – Improving Quality of Radiotherapy, Nuclear Medicine and Radiology Services Through the Implementation of Quality Management Programs (2020-2023)

4. INT/6/064 – Supporting Member States to Increase Access to Affordable, Equitable, Effective and Sustainable Radiation Medicine Services within a Comprehensive Cancer Control System (2020-2023)

5. INT/9/186 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources – Phase II (2020-2023)