Izaberite stranicu
17. мај 2022.
МЕЂУНАРОДНА ВЕЖБА – ОДГОВОР НА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Употреба JRODOSпрограма за подршку при доношењу одлука у ванредним ситуацијама

У оквиру пројекта Европске комисије „EP&R in the Western Balkans Region“ у Драчу, Албанија је од 9. до 12. маја 2022. одржана вежба одговора на симулацију ванредне ситуације изазване акцидентом у нуклеарној електрани Кршко у Словенији и нуклеарној електрани Козлодују Бугарској. Вежби су присустовали представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

У вежби је коришћен JRODOS, програм за подршку при доношењу одлука. Учесници вежбе су приказали како резултате симулација добијене JRODOS програмом користе у процесу одлучивања о примени  мера заштите становништва и животне средине у нуклеарном акциденту.

Програм за подршку при доношењу одлука у ванредним ситуацијама, JRODOS, је софтвер развијен у Карлсруе Институту за технологију и користи се за симулацију кретања радиоактивних материја у животној средини и за прорачун доза које становништво прими у нуклеарном акциденту. JRODOS има изузетно значајну улогу и у изградњи система заштите и спасавања, односно јачању спремности за реаговање на последице нуклеарног акцидента. Програм JRODOS је у оквиру пројекта Европске комисије инсталиран у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, регулатором телу у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности

Учесници на овом скупу су представници регулаторних тела у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности и представници других цивилних организација из региона које имају улогу у управљању ванредним ситуацијама изазваним нуклеарним или радиолошким акцидентом.