17. Maja 2022.
MEĐUNARODNA VEŽBA – ODGOVOR NA VANREDNE SITUACIJE

Upotreba JRODOSprograma za podršku pri donošenju odluka u vanrednim situacijama

U okviru projekta Evropske komisije „EP&R in the Western Balkans Region“ u Draču, Albanija je od 9. do 12. maja 2022. održana vežba odgovora na simulaciju vanredne situacije izazvane akcidentom u nuklearnoj elektrani Krško u Sloveniji i nuklearnoj elektrani Kozloduj u Bugarskoj. Vežbi su prisustovali predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

U vežbi je korišćen JRODOS, program za podršku pri donošenju odluka. Učesnici vežbe su prikazali kako rezultate simulacija dobijene JRODOS programom koriste u procesu odlučivanja o primeni  mera zaštite stanovništva i životne sredine u nuklearnom akcidentu.

Program za podršku pri donošenju odluka u vanrednim situacijama, JRODOS, je softver razvijen u Karlsrue Institutu za tehnologiju i koristi se za simulaciju kretanja radioaktivnih materija u životnoj sredini i za proračun doza koje stanovništvo primi u nuklearnom akcidentu. JRODOS ima izuzetno značajnu ulogu i u izgradnji sistema zaštite i spasavanja, odnosno jačanju spremnosti za reagovanje na posledice nuklearnog akcidenta. Program JRODOS je u okviru projekta Evropske komisije instaliran u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, regulatorom telu u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti.

Učesnici na ovom skupu su predstavnici regulatornih tela u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti i predstavnici drugih civilnih organizacija iz regiona koje imaju ulogu u upravljanju vanrednim situacijama izazvanim nuklearnim ili radiološkim akcidentom.