Izaberite stranicu

На виртуелном састанку техничке сарадње за регион Европе који је одржан 30. и 31. марта 2021. године учествовале су 33 државе чланице, а Републику Србију је представљао г. Слађан Велинов, директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, као национални официр за везу (НЛО) са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ). На састанку је представљено 17 нових пројеката који су у фази дизајнa, као и 10 регионалних пројеката из претходног циклуса који се настављају до 2023. године.

Планирани буџет из Фонда за техничку сарадњу за регионалне и националне пројекте у периоду 2022-2023 године је приближно 32,6 милиона евра. У оквиру поменутог буџета за регионалне пројекте који се настављају из претходног циклуса планиран је износ од око 3,6 милиона евра, а за националне пројекте који се такође настављају из претходног циклуса планиран је износ од око 3,5 милиона евра. Према овом плану, за нови пројектни циклус 2022-2023 биће издвојен износ од око 9 милиона евра за регионалне и око 16,5 милиона евра за националне пројекте.

Програм регионалне техничке сарадње МААЕ, осмишљен у консултацијама са државама чланицама, има за циљ да обезбеди ефикасан  механизам који подржава безбедну и мирољубиву употребу нуклеарних технологија. Такође се бави и специфичним социо-економским потребама и доприноси одрживом развоју циљева Уједињених нација. Регионални пројекти који су реализовани у оквиру програма подстичу размену знања између земаља и регионалну сарадњу.

Подршка МААЕ техничкој сарадњи у земљама Европе се одвија кроз националне, регионалне и међурегионалне пројекте. Национални координатори за везу (НЛО) и национални помоћници за везу  (НЛА) су примарни контакт између Међународне агенције за атомску енергију и државе чланице у питањима која се односе на МААЕ, а посебно на програм техничке сарадње.

На овом састанку, национални официри за везу су између осталог  одређивали приоритете међу новим регионалним пројектима за период 2022-2023, кроз тематске групе пројеката као што је управљање отпадом, радијациона сигурност, законска инфраструктура из области нуклеарног права, заштита од зрачења и енергетско планирање, развој и управљање нуклеарним знањем, прехрана, радијациона онкологија, сточарство, пољопривреда и примена радиоизотопа, управљање водним ресурсима, контрола штеточина и контрола морских, копнених и приобалних подручја.