Izaberite stranicu

У Хагу се у периоду од 4. до 7. новембра 2019. године одржава Конференција Међународне агенције за атомску енергију о ефективним регулаторним системима у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.

Циљ ове конференције је размењивање регулаторних искустава која се односе на побољшање ефикасности регулаторних система у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, узимајући у обзир резултате прошлих конференција на ову тему, као и седми прегледни састанак уговорних страна Конвенције о нуклеарној сигурности, шести састанак уговорних страна Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и сигурности управљања радиоактивним отпадом, као и друге састанке од значаја за ову област. Конференција се такође бави међународним оквиром за сигурност нуклеарног и другог радиоактивног материјала. Главни фокус конференције биће на заједничком раду на решавању питања у области регулаторних послова.