Izaberite stranicu
6. фебруар 2023.
Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије организује Националну симулациону вежбу

Дводневна Национална симулациона вежба коју ће спровести Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, биће одржана 8. и 9. фебруара 2023. године у Београду, у оквиру Пројекта за Западни Балкан “Припремљеност и одговор на ванредне ситуације у региону Западног Балкана”.

Како би се проверили механизми за одговор у случају нуклеарне ванредне ситуације у Србији, у оквиру вежбе ће се симулирати акцидент значајних размера у нуклеарној електрани у региону, са последицама у свим државама Западног Балкана у различитој мери, што укључује и Србију.

У оквиру вежбе ће се тестирати употреба JRODOS програма подршке за формулисање препорука за доносиоце одлука о мерама заштите у свим фазама одговора на ванредну ситуацију.

Ова симулациона вежба је усмерена на употребу програма подршке у доношењу одлука током нуклеарне ванредне ситуације ради спровођења мера заштите становништва, а узима у обзир и интеракције између оператора у програму подршке и доносиоца одлука који физички учествују у самој вежби.

Активни учесници су представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, као и представници државних институција који ће имати улогу оператора и доносиоца одлука у JRODOS програму подршке.

Детаљно оцењивање вежбе уследиће 9. фебруара, одмах по завршетку целокупне вежбе.

Подсећамо да је Република Србија, са још 74 државе и 12 међународних организација, 26. и 27. октобра 2021. године учествовала у међународној вежби ConvEx-3 (2021),  током које је симулиран акцидент на нуклеарној електрани „Барака“ у Уједињеним Арапским Емиратима. Организатори вежбе били су Међународна агенција за атомску енергију и Уједињени Арапски Емирати. У овој вежби, Директорат је по први пут користио програм за подршку при одлучивању JRODOS, који пружа могућност прогнозе кретања радиоактивног облака, процене утицаја нуклеарног акцидента на становништво и животну средину и процене ефикасности планираних мера заштите.

Више о вежби ConvEx-3 (2021) можете видети овде.

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је од 9. до 12. марта 2021. учествовао у међународној вежби коју је организовала Међународна агенција за атомску енергију ConvEx-2b. Директорат је у отежаним условима рада изазваним пандемијом ковид-19 одговорио на све захтеве ове вежбе и тиме потврдио ефикасност националног система за одговор на радиолошку ванредну ситуацију.

Више о вежби ConvEx-2b (2021) можете видети овде.

Током Међународне вежбе ConvEx-3 која је одржана 2017. године Директорат је  проверавао систем деловања у ванредној ситуацији узрокованој нуклеарним акцидентом на нуклеарној електрани Пакш, у суседној Мађарској.

Више о вежби ConvEx-3 (2017) можете видети овде.