Izaberite stranicu
8. мај 2024.
Директорат именовао националног помоћника за везу са МААЕ

На место  националног помоћника за везу (National Liaison Assistance – NLA) са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) за Републику Србију, на одлуку Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, уз сагласност Одбора, именована је др Радмила Шеровић, шеф Одсека за међународну сарадњу и управљање пројектима.

Сарадња коју Република Србија остварује са МААЕ ангажовањем њених институција у различитим активностима кроз програме MAAE, са посебним нагласком на Програм техничке сарадње МААЕ (обухвата различите пројекте, научне и стручне посете, курсеве и радионице, експертске посете, конференције, скупове и друге модалитете сарадње). Реализација ове сарадње и њена координација на националном нивоу од маја 2010. године до децембра 2018. године обављала се посредством канала за везу са МААЕ при Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (СРПНА). Данас је канал за везу са МААЕ (NLO/NLA) канцеларија у оквиру Директората.

Програм техничке помоћи и сарадње МААЕ развијен је заједнички од стране Секретаријата МААЕ и држава чланица. Програм има за циљ да помогне решавање оних проблема државе чланице или региона који се могу превазићи применом нуклеарних технологија. Заснива се на процени развојних приоритета и услова у свакој појединачној држави или региону, ослања се на пројектне захтеве примљене од држава чланица, као и на примену одговарајућих критеријума за формулацију пројеката, оцену и формално одобрење пројеката од стране Савета гувернера МААЕ.

О именовању др Радмиле Шеровић, која ће обављати функцију националног помоћника за везу (NLA) са МААЕ у Републици Србији, обавештена је Стална мисија Републике Србије при ОЕБС и другим међународним организацијама у Бечу.