TEMA NEDELjE:  Gljivice koje se hrane radioaktivnošću

TEMA NEDELjE: Gljivice koje se hrane radioaktivnošću

Još 1992-te godine istraživači su bili zatečeni otkrićem vrste crnih gljivica koje su naselile napušteni nuklearni reaktor u černobiljskoj elektrani. Izgledalo je kao da razgrađuju i samo grafitno jezgro. Gljivice su rasle u pravcu izvora zračenja, iz čega su...
Tema nedelje:  Kako se radijacione tehnologije primenjuju u medicini

Tema nedelje: Kako se radijacione tehnologije primenjuju u medicini

Bilten Međunarodne agencije za atomsku energiju MAAE prošlog novembra je bio posvećen istraživačkim reaktorima, pa se tu našao i tekst koji objašnjava kako se dobijaju dijagnostički snimci u medicini uz pomoć proizvoda iz istraživačkih reaktora. Više od 80 %...
Tema nedelje:  Upotreba radijacione tehnologije u konzervaciji hrane

Tema nedelje: Upotreba radijacione tehnologije u konzervaciji hrane

Stručnjaci koji rade pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO, na engleskom WHO) nedavno su objavili interesantan tekst o prednostima uporebe jonizujućeg zračenja u prehrambenoj industriji. Ozračivanje hrane je tehnika konzeviranja kojom se produžava rok trajanja...