Izaberite stranicu

СРБАТОМ је као наше државно регулаторно тело учествовало у првој анализи коју је спровела Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ) о ефектима актуелне пандемије на регулаторни рад у области радијационе сигурности у земљама чланицама, као и о реаговању регулаторних тела земаља чланица на ту ситуацију. Други циљ анализе је био сагледавање потреба земаља чланица у ситуацији пандемије и ефекат на сигурносне стандарде МААЕ. Трећи циљ је био сакупити корисне практичне одговоре на ситуацију и лекције које су из ње научене, за евентуалну сличну ситуацију у будућности.

Комплетан извештај можете погледати овде , а више о асистенцији МААЕ у одржавању регулаторне инфраструктуре овде.

Према подацима, скоро половина регулаторних тела је пријавило да су нека радијациона постројења зауставила рад, али да је код скоро свих постројења са битном инфраструктурном настављен рад без прекида. Ово се пре свега односило на производњу радиофармацеутика, рад медицинских уређаја, техничких служби, безбедносних провера, итд.

Већина земаља је обезбедила да особље одговорно за радијациону сигурност буде на располагању у одговарајућим постројењима, иако су многи пријавили проблеме у превозу. Транспорт је у неким случајевима био проблем и у промету радиофармацеутика.

Једна научена лекција: национални списак битне ифраструктуре у ванредној ситуацији треба да укључи превоз лица од важности за радијациону сигурност, као и доступност средстава за транспорт битних извора зрачења као што су радиофармацеутици.

Служба инспекције је била значајно ограничена забранама кретања, али и забранама уласка у медицинске објекте. Међутим, већина земаља је решила проблеме разним начинима електронског и административног надзора.

Већина регулаторних тела оценила је да пандемија COVID-19 није створила нове или будуће радијационе ризике, али 71% њих сматра да је потребно третирати случај кризе као што је пандемија у будућем ажурирању правилника и упутстава МААЕ.

Наша земља је на кризу реаговала одмах, пре свега успостављањем непрекинутог процеса издавања одобрења умрежавањем на даљину, увођењем ванредних процедура за ову активност и непрекинутом комуникацијом како особља регулаторног тела интерно, тако и са спољним тачкама комуникације унутар и изван граница земље. Потенцијални проблеми доступности битних фактора инспекције или друге регулаторне улоге решавани су посебним дозволама за кретање, у сарадњи са Минисарством унутрашњих послова.

Треба напоменути да су у неким земљама чланицама МААЕ ванредне мере које утичу на регулаторни рад још увек на снази.