Izaberite stranicu

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је 27.06.2020. године добио обавештење од Међународне агенције за атомску енергију да су мерне станице у Шведској детектовале присуство вештачких радионуклида рутенијума-103, цезијума-134 и цезијума-137 у ваздуху. Шведски надлежни органи су потврдили ову информацију, а објављивање вредности измерених концентрација у Шведској се очекује у понедељак.

Естонија је међународној заједници проследила податке са своје мерне станице који су потврдили присуство вештачке радиоактивности у ваздуху у веома ниским концентрацијама.

Аутоматске мерне станице у Србији и у Европи нису забележиле пораст дозе гама зрачења у ваздуху.

За сада нема информација да се у Европи или другом делу света догодио акцидент у коме је дошло до испуштања радиоактивних материја у животну средину.

Директорат је информацију о детектованим радионуклидима проследио овлашћеним лабораторијама и затражио податке о радиоактивности у ваздуху у Србији у протеклом периоду, као и чешћа мерења у складу са информацијом о присуству вештачких радионуклида у ваздуху на северу Европе.

Према резултатима мерења које су доставили Лабораторија за заштиту од јонизујућег зрачења и заштиту животне средине, Института за нуклеарне науке „Винча“, и Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, у периоду од 08. – 28. јуна 2020. године у Србији није забележено присуство вештачких радионуклида у ваздуху.

Директорат ће наставити да благовремено обавештава јавност о радиоактивности у ваздуху која је забележена на северу Европе.

Табела: Резултати испитивања узорака аеросола сакупљеног у периоду од 08. до 28. јуна 2020. године у Београду

Радионуклид Локација 137Cs (µBq/m3) 134Cs (µBq/m3) 103Ru (µBq/m3) 60Co (µBq/m3)
Зелено брдо и Институт „Винча“ (12.-28.06.2020.) < 3 < 1 < 1 < 3
Институт Карјаовић (08.06.-15.06.2020. ) < 0,3 < 0,3 < 0,09 < 0,1
Институт Карајовић (15.06.-23.06.2020.) < 0,3 < 0,1 < 0,08 < 0,2

Резултате мерења дозе гама зрачења у ваздуху осталих европских и светских надлежних тела можете погледати на следећем линку.