Izaberite stranicu

Саопштења

ВАНРЕДНО:

ВАНРЕДНО:

Сва
документација и пошта намењена Директорату доставља се искључиво електронском
поштом на адресу info@srbatom.gov.rs

Захтеве
за издавање одобрења са пратећом документацијом достављати искључиво
електронском поштом на адресу licence@srbatom.gov.rs

алтернативно,
путем Поште, на адресу Директората: Масарикова 5, спрат 15, 11000 Београд.


Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања можете погледати на следећем линку.

Нуклеарна електрана Кршко упркос потресу ради сигурно и поуздано

Нуклеарна електрана Кршко упркос потресу ради сигурно и поуздано

И поред потреса који је регистрован у близини Загреба, као и у самој електрани, нема сметње у раду ове електране на граници Словеније са Хрватском. Овакве електране су конструисане да издрже и снажније потресе. Превентивно је у току провера свих система у електрани.

СРБАТОМ – Ванредне мере

СРБАТОМ – Ванредне мере

ВАНРЕДНО: Сва документација и пошта намењена Директорату НЕ ДОСТАВЉА СЕ ЛИЧНО, већ искључиво путем Поште, на адресу Директората: Масарикова 5, спрат 15, 11000 Београд.

Тема недеље: Жене без којих историја проучавања јонизујућег зрачења не би била онаква какву је знамо

Тема недеље: Жене без којих историја проучавања јонизујућег зрачења не би била онаква какву је знамо

Према последњим подацима које је објавио UNESCO, мање од 30 процената истраживача, широм света, чине жене. Жене данас често предводе захтевна истраживања која ће имати огроман утицај на човечанство и узор су многим будућим генерацијама научница.

Помоћ МААЕ и FAO српским научницима у борби против ерозије тла

Помоћ МААЕ и FAO српским научницима у борби против ерозије тла

Дуж обронака планине Радан на југу Србије, познатих као резерват природе Ђавоља варош, туристе привлачи нетипичан призор стенских формација. Док локални митови препознају необичне стубасте формације високе и по 15 метара као дело ђавола, наука објашњава овај природни феномен ерозијом.

Оптимизација мера заштите у ситуацијама постојећег и ванредног излагања

Оптимизација мера заштите у ситуацијама постојећег и ванредног излагања

У периоду од 03. до 07. фебруара 2020. године у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије одржана је радионица чија је тема била „Успостављање референтних нивоа и процена дозе у ситуацијама постојећег излагања и у ситуацијама изложености јонизујућем зрачењу у случају нуклеарног или радиолошког акцидента“.

Тема недеље:  Како се радијационе технологије примењују у медицини

Тема недеље: Како се радијационе технологије примењују у медицини

Билтен Међународне агенције за атомску енергију МААЕ прошлог новембра је био посвећен истраживачким реакторима, па се ту нашао и текст који објашњава како се добијају дијагностички снимци у медицини уз помоћ производа из истраживачких реактора.

СРБАТОМ – Ванредне мере

Признавање стручњака из области медицинске физике

У оквиру пројекта Правна подршка преговорима у периоду од 27-31. јануара и 10-14. фебруара 2020. године одржава се експертска мисија на тему Смернице за критеријуме за признавање стручњака из области медицинске физике у складу са захтевимаДирективе Савета 2013/59/Еуратом у области примене извора зрачења у медицини.Учесници експертске мисије су представнци Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Министарства здравља, Удружења медицинских физичара Србије и Министарства науке и технолошког развоја.

СРБАТОМ – Ванредне мере

Бржа и квалитетнија контрола радиоактивности на граници – Нови Правилник смањио број врста робе која подлеже обавезној провери

Нови Правилник о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита усвојен 2019. године, донео је унапређења система како би се одржао задовољавајући ниво контроле радиоактивности. По новом Правилнику смањен је број врста робе која подлежу обавезној контроли радиоактивности при увозу, извозу и транзиту у односу на раније прописе.

Извор: https://www.ekapija.com/news/2763182/brza-i-kvalitetnija-kontrola-radioaktivnosti-na-granici-novi-pravilnik-smanjio-broj-vrsta

Најновије