25. Augusta 2023.
Zvanična poseta ambasadora Japana Direktoratu

Na inicijativu Njegove ekselencije gospodina Akire Imamura, ambasadora Japana u Republici Srbiji, održan je sastanak sa predstavnicima Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Povod za sastanak bilo je predstavljanje trenutne situacije vezane za aktivnosti u vezi sa ispuštanjem otpadne vode iz nuklearne elektrane Fukušima.

Ambasador je izneo zvanični stav Vlade Japana, da su sve aktivnosti koje se trenutno obavljaju u skladu sa opštim principima radijacione i nuklearne sigurnosti i standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE).

Slađan Velinov, direktor Direktorata zahvalio se njegovoj ekselenciji na poseti, a posebno se zahvalio Vladi Japana na transparentnom i objektivnom izvešatavanju o ovoj temi. On je istakao da postoje različite informacije kako u medijima tako i u javnosti, te je tim povodom naglasio da će se Direktorat i dalje voditi isključivo zvaničnim i proverenim informacijama koje dobija od MAAE.

Predstavnici Direktorata su napomenuli da od Međunarodne agencije za atomsku energiju redovno dobijaju izveštaje koji se dostavljaju svim zemljama članicama u vezi sa aktivnostima u nuklearnoj elektrani Fukušima, koje pomno prate i analiziraju. Direktorat u potpunosti podržava napore kako Japana tako i MAAE u vezi sa rešavanjem problema sa otpadnom vodom na siguran način, koji će obezbediti adekvatnu zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine.

Direktorat u skladu sa svojim nadležnostima redovno prati situaciju u vezi sa aktivnostima u NE Fukušima i nastaviće da blagovremeno izveštava javnost.