29. Septembra 2021.
ZODIAC, NUTEC Plastics i PACT u fokusu ovogodišnjeg sastanka nacionalnih koordinatora za vezu sa MAAE regiona Evrope

Na marginama Generalne konferencije (GC65) Međunarodne agencije za atomsku energiju MAAE 23.09.2021. godine, u Beču je održan sastanak nacionalnih koordinatora za vezu sa MAAE regiona Evrope.

Nakon pozdravnog obraćanja Eve-Kuli Kala,  direktorke Sektora za Evropu Departmana tehničke saradnje (TCEU), učesnicima i delegatima koji su preko onlajn platforme pratili skup, obratio se Hua Liu, direktor Departmana tehničke saradnje i zamenik generalnog direktora MAAE. On je iskoristio priliku  da  prisutne upozna sa novim inicijativama MAAE, naglasivši da se program TS MAAE preko godinu dana sprovodi u uslovima kovid pandemije, zbog čega su mnogi skupovi prebačeni u virtuelni format, a projektni planovi pregledani i revidirani kako bi odgovarali novim okolnostima.  Liu je istakao da je ukupno 24 zemlje iz Regiona Evrope dobilo pomoć MAAE u opremi i materijalima za testiranje lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu (engl. RT-PCR testing).

Hua Liu se osvrnuo  na realizaciju ZODIAC projekta i napomenuo da su do sada 143 zemlje članice, imenovale nacionalne koordinatore za ZODIAC, a da je 114 zemalja odredilo odgovarajuće nacionalne laboratorije.

Podsećamo da je prošle godine Rafael Mariano Grosi, direktor MAAE pokrenuo inicijativu za jačanje globalne spremnosti za buduće pandemije poput KOVID-19, kroz projekat ZODIAC, koji se temelji se na iskustvu MAAE u pružanju pomoći zemljama u korišćenju nuklearnih i izvedenih tehnika za brzo otkrivanje patogena koji izazivaju prekogranične bolesti životinja, uključujući i one koji se šire na ljude.

Liu je takođe pomenuo novu inicijativu generalnog direktora MAAE, koja se odnosi na primenu nuklearnih tehnologija u borbi protiv zagađenja plastikom – NUTEC Plastics – i podsetio da će 7. oktobra ove godine  biti održan okrugli sto na ovu temu, za Region Evrope i Centralne Azije.

U svom obraćanju Hua Liu se osvrnuo i na Program TCEU za projektni ciklus 2022- 2023, koji je projektovan od 78 novih nacionalnih i 15 novih regionalnih predloga projekata i čestitao TCEU na optimizaciji programa.

Pred kraj ovog sastanka, direktorka Programa akcije za kancer terapiju (PACT) MAAE, Lizu Stivens,  je govorila na  temu jačanja kontrole kancera u Evropi i Centralnoj Aziji. Ona je naglasila da i dalje postoje značajne razlike među zemljama u svetu, u pogledu dostupnosti lečenja kancera, procenjujući da na globalnom nivou nedostaje preko 5.600 mašina za radioterapiju, u zemljama sa niskim do srednjim prihodom.

Direktorka Stivens je učesnike sastanka upoznala sa različitim modalitetima pomoći koju PACT  pruža zemljama članicama i ohrabrila predstavnike zemalja regiona da se obrate za ovaj program pomoći.