7. Juna 2024.
Završen Četvrti regionalni seminar iz uvoda u nuklearnu forenziku

Direktorat za radijaconu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je, u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, tokom ove semice, bio organizator Četvrtog regionalnog seminara iz uvoda u nuklearnu forenziku.

33 učesnika iz 14 zemalja su u okviru ovog petodnevnog seminara razmatrali primere iz prakse i iskustva u saradnji, u oblasti nuklearne forenzike, laboratorijskih metoda i standardne operativne procedure zemalja učesnica.

Posebna pažnja je posvećena analizi regionalnih vežbi koje se već nekoliko godina organizuju kao primer dobre saradnje među učesnicima seminara i koje su u interesu razvoja metoda i operativnih procedura za borbu protiv kriminalnih slučajeva koji sadrže materijal izvan regulatorne kontrole.

U okviru seminara organizovana je poseta Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u okviru koje su učesnici  obišli Laboratoriju za nuklearnu fiziku, Departman za fiziku i Laboratoriju Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Predstavnik MAAE Zhong Yuan, iz Divizije za nuklearnu bezbednost, Departmana za nuklearnu sigurnost i bezbednost, istakao je važnost ovog seminara i naglasio da mu je posebno drago što je Republika Srbija ove godine bila organizator ovog tradicionalnog događaja.