29. Septembra 2022.
Učešće predstavnika Srbije na Naučnom forumu – „Zraci nade: Tretman kancera za sve“

Delegacija Republike Srbije učestvovala je na ovogodišnjem naučnom forumu pod nazivom „Zraci nade: Tretman kancera za sve“. Ovaj dvodnevni Forum, na marginama  66. Generalne konferencije, otvorio je Rafael Mariano Grosi  generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju  (MAAE). Juče i danas, u pet sesija, , vodeći stručnjaci iz celog sveta razmenjivali su stavove i iskustvo o ulozi nuklearnih nauka u prevazilaženju nedostataka u tretmanu kancera na globalnom nivou i važnosti radijacione medicine, inovacija i saradnje, u podršci ravnopravnom pristupu dijagnozi i lečenju za sve obolele širom sveta.

Prva sesija fokusirana je na dijagnostičku upotrebu zračenja i lečenje pacijenata obolelih od raka. Govorilo se o jačanju regionalnih institucija i uspostavljanju  saradnje u svim aspektima zračenja kako bi se obezbedio kvalitet, bezbednost i održivost u pružanju nege za sve onkološke pacijente.

Razvoj regionalnih centara za rak, koji imaju dugogodišnju podršku i saradnju sa MAAE, bio je tema je druge sesije Naučnog foruma.

Učesnici su tokom treće sesije razgovarali o značaju inovacija i razvoju savremenih tehnologija za efikasnu prevenciju raka, kao i saradnji Sekretarijata sa državama članicama, u podsticanju ovog razvoja.

Tema četvrte sesije bila je upotreba zračenja i razmatranje uloge bezbednosti u radijacionoj medicini, kao i uloge globalnih inicijativa u borbi protiv raka.

U poslednjoj,  panel sesiji, kojoj je prisustvovalo nekoliko govornika na visokom nivou,  naglašena je važnost mobilizacije resursa, partnerstva i saradnje u promovisanju pristupa nezi raka, kroz inicijativu MAAE „Zraci nade“( Rays of Hope).

 Fotografije preuzete sa https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/