Izaberite stranicu
3. фебруар 2022.
Србија добија најмодернији систем за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент

Београд, 03.02.2022. – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије од 2021. године учествује у међународном пројекту Европске комисије, за унапређење система за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент. Пројектом је планирана набавка и инсталација 33 мерне станице које ће бити распоређене тако да побољшају покривеност целе територије Србије, у складу са постојећим ризицима. Имајући у виду да земље у суседству поседују активне нуклеарне електране, као и да је планирана и изградња нових нуклеарних реактора у Мађарској, инсталацијом новог система биће унапређен и систем обавештавања о нуклеарном или радиолошком акциденту. Ово ће побољшати механизам за правовремено доношење одговарајућих мера за заштиту становништва и животне средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења.

Постојећи систем за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент у надлежности Директората, успостављен је 2007. године и чини га мрежа од девет мерних станица. Након инсталације новог система за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент Србија ће имати покривену територију земље најмодернијом опремом овог типа.

На састанку одржаном 01. и 02. фебруара, на којем су поред осталих корисника учествовали и представници Директората, почео је поступак имплементације овог  пројекта.

У складу са Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Службени гласник РС, бр. 95/19 и 10/19) Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије  између осталог, прати ниво радиоактивности, његове промене, процењује његов утицај на становништво и животну средину и даје упутства о примени одговарајућих мера. Део система за праћење нивоа радиоактивности чини и мрежа мерних станица – детектора за аутоматско мерење радиоактивности у животној средини, односно система за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент.