2. Novembra 2022.
Simpozijum o međunarodnoj primeni nuklearnih garantija

Simpozijum o međunarodnoj primeni nuklearnih garantija se u organizaciji MAAE održava svake četiri godine, sa ciljem okupljanja zainteresovanih strana na globalnom nivou, radi podrške nuklearnim garantijama MAAE. Godina 2022. je posebna za globalnu zajednicu, zbog značajnih jubileja u oblasti primene nuklearnih garantija – obeležava se 60 godina inspekcija MAAE, 50 godina sveobuhvatnih sporazuma o primeni nuklearnih garantija, kao i 25 godina Dodatnog protokola.

Budući da je ovaj simpozijum prilika da se nacionalni regulatori u čijoj je nadležnosti oblast primene nuklearnih garantija sretnu sa drugim akterima iz različitih zemalja članica MAAE,  identifikuju izazovi i mogućnosti u domenu nuklearnih garantija, razmene ideje i iskustva i izgrade partnerstva, Direktorat je ove godine uzeo učešće u Simpozijumu.

Na marginama Simpozijuma, tokom protokolarnog potpisivanja knjige na temu globalne debate o nuklearnom pravu u izdanju MAAE, došlo je do neformalnog susreta direktora Direktorata i generalnog direktora MAAE, g. Rafaela Marijana Grosija.

Ovom prilikom direktor Direktorata je ponovo uputio poziv generalnom direktoru MAAE da poseti Srbiju, a g. Grosi potvrdio da nije zaboravio ovo svoje obećanje, dato na ceremoniji otvaranja izložbe Muzeja Nikole Tesle tokom 66. zasedanja Generalne konferencije MAAE.

Više informacija o Simpozijumu na linku MAAE: https://www.iaea.org/events/sg-2022