Izaberite stranicu

Република Србија ће 26. и 27. октобра 2021. године учествовати у међународној вежби ConvEx-3 (2021), у којој се симулира акцидент на нуклеарној електрани „Барака“ у Уједињеним Арапским Емиратима. Организатори вежбе су Међународна агенција за атомску енергију и Уједињени Арапски Емирати. Институције Републике Србије учествоваће у вежби у обиму који зависи од карактера симулираног акцидента и процењене опасности.

Циљ вежбе је провера одговора земаља учесница на нуклеарни или радиолошки акцидент. Уједињени Арапски Емирати ће као земља домаћин која симулира акцидент на нуклеарној електрани „Барака“ заједно са Међународном агенцијом за атомску енергију одредити време почетка вежбе и друге појединости.

На територији Републике Србије ће се, у том периоду, спроводити читав низ активности које имају за циљ симулирање одговора на акцидент, односно предузимање акција за спречавање штетних последица нежељеног догађаја. У овој вежби, Србија ће први пут користити програм за подршку при одлучивању JRodos. Овај програм пружа могућност прогнозе кретања радиоактивног облака, процене утицаја нуклеарног акцидента на становништво и животну средину и процене ефикасности планираних мера заштите.

Све информације које се односе на вежбу, биће јасно и видљиво обележене ознаком „ВЕЖБА“.

Указујемо да је реч само о вежби и сви подаци биће резултат симулација и прорачуна.

У вежби ConvEx-3 (2021), уз Републику Србију, учествују још 74 државе и 12 међународних организација.