Predstavnik Instituta za nuklearne nauke Vinča imenovan od Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, učestvovao je na četrnaestom simpozijumu radijacione hemije pod nazivom Tihany Symposium, u periodu od 25. do 30. maja, u Šiofoku, u Mađarskoj.

Predavači, istaknuti naučnici iz oblasti radijacione hemije i radijacionih tehnologija, Mohamed Al-Šeikly, Mark Drišol, Nikolas Grin, Sureš Pilai i mnogi drugi, predstavili su učesnicima iz preko 50 zemalja sveta, fundamentalne procese u radijacionoj hemiji, primenu gama i akceleratorskih postrojenja, zaštiti životne sredine, konzervaciji hrane, dozimetriji i kontroli procesa ozračivanja.