30. Septembra 2022.
Predstavnici Direktorata na sastanku nacionalnih koordinatora za vezu sa MAAE regiona Evrope

Predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije su 29. septembra prisustvovali sastanku nacionalnih koordinatora za vezu sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE), regiona Evrope, u okviru 66. zasedanja Generalne konferencije.

Na sastanku je podnet izveštaj o realizaciji regionalnog programa za tekući projektni ciklus 2022-2023, i dat je pregled projekata koji se pripremaju za realizaciju u predstojećem ciklusu 2024–2025 regionalnog programa tehničke saradnje.

Navedeno je da su tokom 66. zasedanja Generalne konferencije tri zemlje regiona Evrope – Belorusija, Estonija i Crna Gora – potpisale sa MAAE svoje okvirne dokumente programa saradnje.


Podnet je kratak izveštaj radne grupe koja je radila na konačnom tekstu Evropskog regionalnog profila za period 2022-2027. godine, a tokom sastanka ovaj dokument zvanično je usvojen.

Prezentovana je i inicijativa ,,Zraci nade” (Rays of Hope), namenjena globalnom unapređenju lečenja i dijagnostike raka zračenjem.
Na sastanku je objavljeno da je Departman tehničke saradnje MAAE počeo da koristi usluge novog globalnog špeditera, kompanije Scan Global Logistics (https://www.scangl.com/) za pošiljku, špediciju i isporuku opreme i druge robe kao podršku tehničke pomoći krajnjim korisnicima u državama članicama. ичке помоћи крајњим корисницима у државама чланицама. Izabrani novi globalni špediter je od 01. jula ove godine, zadužen za sve vrste kargo tereta, sa izuzetkom radioaktivnog materijala.