Izaberite stranicu

Данас је у Београду, у оквиру пројекта Европске комисије „EP&R in the Western Balkans Region“, почела дводневна радионица на којој ће доносиоцима одлука који имају улогу у управљању ванредном ситуацијом изазваном нуклеарним акцидентом, бити представљена улога и значај програма JRODOS.

JRODOS је софтвер развијен у Карлсруе Институту за технологију, у Немачкој и користи се за симулацију кретања радиоактивних материја у животној средини и за прорачун доза које би становништво примило у нуклеарном акциденту. JRODOS има изузетно значајну улогу и у изградњи система заштите и спасавања, односно јачању спремности за реаговање на последице нуклеарног акцидента.

Овај програм за подршку при доношењу одлука је инсталиран у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, регулатором телу у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.

Учесници на овом скупу су представници регулаторних тела у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и представници других цивилних организација из региона, који учествују у управљању ванредним ситуацијама изазваним нуклеарним или радиолошким акцидентом. Њима ће бити приказано како и у ком облику резултати симулација добијених овим програмом могу да се користе у процесу одлучивања о примени  мера заштите становништва и животне средине у нуклеарном акциденту.