7. Septembra 2023.
Potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom Nikola Tesla

Na Elektrotehničkom institutu Nikola Tesla u Beogradu, danas je potpisan  Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između ovog Instituta i Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Ugovor su potpisali direktor Instituta, Dragan Kovačević i direktor Direktorata, Slađan Velinov i razgovarali o razvoju i unapređenju naučnog potencijala u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, o bližem povezivanju Elektrotehničkog instituta, sa Muzejom Nikola Tesla, kao i o povezivanju sa beogradskim Univerzitetom.

Potpisivanjem ovog Ugovora biće uspostavljena saradnja i zajedničko učešće na naučnim i razvojnim projektima, razmeni iskustava i znanja u oblastima nisko-ugljeničnih energetskih tehnologija, i radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti i drugim akitvnostima od obostranog interesa.

Inače na sajtu Instituta, piše da je „osnovan 1936. godine, uz blagoslov Nikole Tesle, sa tendencijom da bude živi hram nauke i večni spomenik Teslinom velikom delu. Danas, u uslovima pune kadrovske, tehničke i prostorne opremljenosti, Institut je profilisan i kao naučnoistraživačka organizacija sa visokim stepenom kompetencija u oblasti elektrotehnike (energetike) i kao kompanija koja predstavlja visoko pozicioniranog partnera u svojoj oblasti na domaćem i međunarodnom tržištu.“