Izaberite stranicu
7. септембра 2021.
Почетак имплементације пројекта „Подршка регулаторном телу Србије и локалитету Винча“

Данашњим састанком у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, званично је почела имплементација међународног пројекта „Подршка регулаторном телу Србије и локалитету Винча“. Овај  трогодишњи пројекат има за циљ јачање капацитета Србије у областима нуклеарне и радијационе сигурности и сигурног управљања радиоактивним отпадом, а спроводиће га три институције Републике Србије: Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ и Институт за нуклеарне науке „Винча“.

Циљеви пројекта биће остварени реализацијом пет пројектних задатака: „Израда плана декомисије базена за течни радиоактивни отпад на локацији Винча“ и „Кондиционирање отворених извора радијума ускладиштених у затвореном „радијумском бункеру“; „Регистар изложености зрачењу професионално изложених лица“ и „Преглед нацрта правилника“; и „Уклањање и сигурно складиштење нуклеарних материјала из Лабораторије за материјале, у Институт за нуклеарне науке „Винча“.

На састанку учествују представници Европске комисије (ЕК), представници компаније ENCO Consulting, из Беча (као лидера конзорцијума који је путем тендерске процедуре организоване и спроведене од стране ЕК, добио посао на реализацији овог пројекта), представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и крајњи корисници пројекта, представници Директората, ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ и Института за нуклеарне науке „Винча“.

Подсећамо да је у јуну месецу ове године, Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије био домаћин Иницијалног техничког састанка, на којем се дискутовало о свим питањима од значаја за успешну реализацију овог пројекта.